Spoznajte múzeum ako na dlani

Spoznajte múzeum ako na dlani

Trenčianske múzem v Trenčíne spravuje na území Trenčianskeho samosprávneho kraja spolu deväť pobočiek. Od začiatku júna vstúpi na území mesta Trenčín, kde sú situované štyri expozície do platnosti jednotné vstupné. Návštevníci zaplatia len raz a vstup do ostatných majú voľný. Okrem Trenčianskeho hradu si môžu pozrieť Karner sv. Michala, Katov dom a Župný dom.
Projekt „Múzeum na dlani" si v prvej fáze kladie za cieľ spojiť všetky expozície múzea na území mesta Trenčín prostredníctvom jednotného vstupného. Spoločnú vstupenku bude možné zakúpiť výhradne v pokladni Trenčianskeho hradu. „Návštevníci si kúpia špeciálnu vstupenku, ktorou sa budú v ostatných expozíciach preukazovať," vysvetľuje Ľuboš Hamaj z referátu marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea. Verejnosť si popri priestoroch Trenčianskeho hradu bude môcť prezrieť Župný dom s expozíciou „Z histórie a kultúry slobodného kráľovského mesta Trenčín", ktorá obsahuje prírodovedné, historické, archeologické a tiež národopisné exponáty, Katov dom s expozíciou „Zo starého Trenčína", Karner svätého Michala, kde nájdu expozíciu z dejín karnera a sakrálneho umenia od obdobia gotiky až po barok.
Cieľom projektu je podľa Ľ. Hamaja zjednodušiť návštevníkom vstup do jednotlivých expozícií múzea a predovšetkým spropagovať tie, ktoré zaostávajú návštevnosťou. „Návštevníci majú dlhodobo najväčší záujem o prehliadku hradu. Z tohoto faktu je potrebné ťažiť a „pribaliť„ im k prehliadke dominanty Trenčína aj návštevu ostatných expozící," pripomína Ľuboš Hamaj.
Spoločná vstupenka bude i finančne zvýhodnená. Pri návšteve všetkých expozícií by dospelý návštevník zaplatil až deväť eur. Zakúpením jednotnej vstupenky ušetrí až do výšky dvoch eur. Dospelí zaplatia za vstupenku sedem resp. šesť eur, pričom sa cena odvíja od navštíveného hradného okruhu, s príplatkom vo výške 1 eura pre dospelého a 0,50 eur pre deti a študentov. Tí za jednotnú vstupenku zaplatia tri eurá a päťdesiat centov resp. štyri eurá. Pôvodné vstupné do jednotlivých objektov múzea zostáva naďalej platné bez zmien. „Návštevníci tak budú mať možnosť výberu medzi ponukami jednotlivých expozícií, alebo si vyberú komplexný cenovo zvýhodnený balíček," uzatvára Ľuboš Hamaj.
Projekt „Múzeum na dlani" je novinkou zavádzajúcou do ponuky Trenčianskeho múzea jednotné vstupné. Jeho platnosť na území mesta Trenčín bude východiskovou pre následnú aplikáciu tohoto systému na ostatné pobočky múzea v rámci kraja.