Spustenie interaktívnej mapy z projektu Interreg

Spustenie interaktívnej mapy z projektu Interreg

Tlačová správa: Muzeum Jihovýchodní Moravy Ve Zlíně 27.11.2020: https://lnk.sk/acwf

Zlínské muzeum představilo interaktivní mapu z připravované expozice na Ploštině

V letošním roce byly zahájeny kroky k revitalizaci a rekonstrukci Národního kulturního památníku na Ploštině, jenž spravuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Bývalý amfiteátr už v rámci demolice zmizel a  „nová Ploština“ se pomalu rodí pod rukama stavbařů i muzejníků.

V pátek 27. listopadu 2020 byl například poprvé představen jeden z významných prvků budoucí expozice – interaktivní mapa „Dějiny v kostce na mapě“. S ohledem na stávající platná omezení v souvislosti s nemocí Covid-19 se slavnostní okamžik nemohl uskutečnit v rámci plánovaného společného setkání, a tak bylo třeba přistoupit k online řešení.

„V rámci prezentace si mohli účastníci videokonference udělat obrázek o celém projektu,“ uvedl Mgr. Pavel Hrubec, ředitel zlínského muzea. „ První část nabízí informace o dějinných souvislostech, aby i mladší návštěvníci uměli zařadit tragické události z Ploštiny do příslušného historického období. Druhá část se už soustřeďuje přímo na léta 1944 – 1945 v okolí Ploštiny.“

Mgr. Ondřej Machálek, kurátor etnografie z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravil právě tuto faktografickou část: „Cílem bylo na časovou osu položit nejdůležitější momenty partyzánského odboje a aktivit nacistického represivního aparátu v našem regionu. Spolu s našimi partnery ze Slovenska jsme ale chtěli, aby byl obraz o nacistické perzekuci co nejkomplexnější, protože obdobně tragické události se odehrály také na druhé straně hranice.“

Samotná interaktivní mapa je umístěna v objektu Envicentra pro krajinu v obci Vysoké Pole. Jeho zpřístupnění veřejnosti se díky technice a online přenosu mohli ve stejném okamžiku zúčastnit nejen zástupci okolních obcí, ale také pracovníci muzea ve Zlíně i pracovníci Trenčianského múzea ve slovenském Trenčíně.

Obě zmíněná muzea jsou partnery projektu interaktivní expozice Česko – Slovenska a připravovala jej s cílem vytvořit efektivní pomůcku, která by pomohla návštěvníkům budoucí expozice začlenit téma událostí Ploštiny do kontextu světových i místních souvislostí. Výsledkem jejich práce a práce firmy VRCOT, s. r. o.,  která převedla odborné podklady do podoby výsledného softwaru, je velká dotyková obrazovka na masívním stole, která umožňuje zapojení i více lidí současně. Interaktivní mapa tak představuje první krok k zamýšlené expozici, kterou bude návštěvník sám ovládat a řídit.

Projekt byl realizován z Fondu malých projektů operačního programu Interreg V-A pro Českou a Slovenskou republiku.

V současnosti lze virtuální mapu shlédnout pomocí odkazu http://pamatnikplostina.cz/. Po uvolnění stávajících omezujících opatření zapříčiněných nemocí Covid-19 bude možné mapu vidět přímo v Envicentru pro krajinu ve Vysokém Poli, objektu č. p. 132, a to po dohodě s jeho vedoucí Bc. Radkou Brtišovou. Po dokončení rekonstrukce bude umístěna na Ploštině, v novostavbě návštěvnického zázemí s depozitárně-expoziční funkcí. Otevření nové expozice na Ploštině po rekonstrukci je podle projektu plánováno na rok 2022.

 

Silvie Lečíková