Srdiečko hradných hodín už bije

Srdiečko hradných hodín už bije

Hodiny na Matejovej veži Trenčianskeho hradu opäť odmeriavajú čas. Po desaťročí svojej nečinnosti sa v sobotu 1. júla všetky súkolia hodinového stroja dali do pohybu, aby Trenčanom aj návštevníkom mesta i hradu oznamovali presný čas.
Po dvoch týždňoch v dielni sa hodinový stroj zo šesťdesiatych rokov minulého storočia opäť prebral k životu. „Pri odkrývaní nánosov špiny a holubieho trusu sa postupne odkrývali nové chyby – utrhnutá hriadeľ, chýbajúce časti... Nakoniec sme to zvládli a už im bije srdiečko," s dobráckym úsmevom na tvári hovorí majster hodinár Zoltán Lancz.
Ešte 14. júna putoval hodinový stroj z Matejovej veže do hodinárskej dielne. Po dvoch týždňoch sa viac ako sto kilogramov vážiaci mechanizmus vrátil späť do vyčisteného a upraveného interiéru veže. Pracovníci údržby Trenčianskeho hradu vyniesli z jej priestorov počas upratovania niekoľko stoviek kilogramov sutiny, prachu a holubieho trusu.
Práce na oprave hodín by podľa odhadu Zoltána Lancza trvali asi mesiac: „My sme to však museli stihnúť do dvoch týždňov, ako som sľúbil". Hodiny naposledy fungovali približne pred pätnástimi rokmi. Ostatné desaťročie sa ich ručičky už nepohli. Hodinár dáva k vykonanej práci aj desaťročný servis, počas ktorého sa bude starať o ich nastavenie a premazanie. „Nasledujúcu opravu už bude mať na starosti môj syn," hovorí so všetečným úsmevom na tvári Z. Lancz. Na to aby hodiny spoľahlivo fungovali je potrebné správne mazanie a udržiavanie čistoty v interiéri veže.
Oprava hodín vyšla Trenčianske múzeum v Trenčíne na sedemsto eur, čo je podľa Lenky Hesekovej, poverenej správou Trenčianskeho hradu len zlomok ceny: „Teší nás prístup pána Lancza, ktorý urobil ústretový krok a ujal sa starostlivosti o hradné hodiny". Majster Zoltán Lancz sa venuje hodinárstvu už od svojich jedenástich rokov: „Nebol to až taký kumšt. Môj otec bol hodinár, ja som hodinár, aj môj syn je hodinár," vyznáva sa majster, ktorý svoje prvé hodiny opravoval už vo svojich jedenástich rokoch. Zoltán Lancz má za sebou opravy nespočetného množstva hodín nielen doma, ale aj v zahraničí.
Aj v zbierkach múzea sa nachádza niekoľko vzácnych hodín, ktoré si vyžadujú opravu. „Dohodli sme sa, že vyberieme niekoľko kusov, ktoré sa budeme snažiť opraviť alebo zakonzervovať," hovorí Zoltán Lancz. Výsledok jeho práce si následne bude môcť pozrieť aj verejnosť. Na jeseň trenčianski múzejníci pripravujú v spolupráci s majstrom hodinárom prednášku, kde bude prezentovať výsledky svojej práce. „Oprava hodín na Matejovej veži je dôkazom toho, že na Trenčianskom hrade nezastal čas," pripomína Ján Žovinec, dlhoročný pracovník hradu. Nech hodiny z Matejovej veže ešte dlho ukazujú návštevníkom mesta i jeho obyvateľom presný čas.