Staré letopočty na budovách

Staré letopočty na budovách

Historické centrum Trenčína skrýva niekoľko architektonických skvostov. Mnohé z nich majú takpovediac svoj rodný list zaznamenaný na fasáde či priečelí. V sobotu 13. mája sa uskutočnila komentovaná prehliadka historickým centrom mesta Trenčín, ktorú pripravil nadšenec histórie Ing.Vojtech Brabenec.
Ako uviedla jedna z účastníčok prehliadky, obyvatelia mesta často chodia s hlavami obrátenými do zeme a pritom sa stačí len pozrieť smerom hore, aby uvideli nový obzor a nadýchali sa histórie i nových poznatkov o meste, v ktorom žijú. Táto komentovaná prehliadka bola prvou lastovičkou v ponuke Trenčianskeho múzea, hoci sa uskutočnila v pomerne komornej atmosfére priniesla jej účastníkom nové poznatky z histórie mesta.
Putovanie ulicami či uličkami mesta začalo pred budovou Trenčianskeho múzea – Župným domom, nasledovali niekoľké meštianske domy na Mierovom námestí, Morový stĺp, či slnečné hodiny na priečelí barokového komplexu kláštora Piaristov. Nasledovala Mestská veža s nápisom umiestneným nad bránou. Následne sa účastníci prehliadky presunuli na Palackého ulicu, kde Vojtech Brabebec pripomenul historku o tom ako sa František Palacký zachránil pri svojom pobyte v Trenčíne pred rozvodneným Váhom. Úroveň hladiny tejto rieky dosahovala až po značku znázornenú na tabuli osadenej na múre Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého. Nasledovalo niekoľko budov na Palackého ulici. Záver patril neformálnej diskusii a spomienkam na starý Trenčín.
Ing. Vojtech Brabenec pôvodne vyštudoval elektrotechniku, ktorej sa venoval po celý život, no učarovala mu aj história. Prvé dotyky s ňou zaznamenal už ako malý chlapec, keď ho lákali tajomné múry Trenčianskeho hradu. V súčasnosti sa venuje odkrývaniu histórie v Klube starých Trenčanov.

Fotogaléria

15 fotografií