Súsošie z pomníka M. R. Štefánika opúšťa Trenčianske múzeum

Súsošie z pomníka M. R. Štefánika opúšťa Trenčianske múzeum

Kde sa súsošie vzalo a aký príbeh v sebe ukrýva?

Súsošie, ktorého torzo sa donedávna nachádzalo na nádvorí Župného domu, bolo pôvodne súčasťou Pomníka Slobody so sochou M. R. Štefánika v nadživotnej veľkosti. Jeho autorom je akademický sochár Jozef Pospíšil (1897-1976). Pôvodným zámerom pomníka bolo dôstojné pripomenutie si 20. výročia vzniku Československej republiky 28.10.1938. Osud však veci zariadil inak, a to počas jeho krátkej histórie hneď dvakrát.

Pomník M.R.Štefánika (zdroj: Trenčianske múzeum v Trenčíne)

Pomník s ústrednou sochou M. R. Štefánika a menšími sochami legionárov v rokoch 1939-1953 zdobil mestský park v Trenčíne. Nachádzal sa oproti hotelu Tatra (dnešný hotel Elizabeth), na mieste súčasnej fontány.

Slávnostné odovzdanie pomníka 4. mája 1946. (Zdroj: Štátny archív v Trenčíne)

Druhýkrát, a to oveľa fatálnejšie, osud zasiahol v roku 1953. Na príkaz komunistických funkcionárov bola bronzová socha Štefánika v noci z 3. na 4. apríla 1953 z podstavca strhnutá a odvezená do zberných surovín, kde mala byť roztavená. Celý pomník bol následne zdemolovaný a jednotlivé časti rozobraté.

Podarilo sa z neho zachrániť len Štefánikovu bustu, pieskovcové torzá legionárov v ruskej, francúzskej a talianskej uniforme a torzá slovenskej rodiny, ktoré pôvodne stáli vedľa sochy generála Štefánika.

O záchranu hlavy sochy M. R. Štefánika sa zaslúžili bratia Hrnčiarovci z Mníchovej Lehoty, ktorí v tom čase pracovali v Zberných surovinách v Trenčíne. Hlavu sochy oddelili a starostlivo uschovali – podľa dostupných informácií najprv do studne, neskôr ju zakopali v záhrade, aby následne skončila v pivnici.

Po páde režimu napísal p. Hrnčiar list Alexandrovi Dubčekovi a pochválil sa mu, že sa mu podarilo zachrániť bustu generála Štefánika. Bustu odovzdal a za jej záchranu bol p. Hrnčiar nakoniec aj odmenený.

V roku 1990 bol odhalený nový pomník, venovaný pamiatke generála M. R. Štefánika. Nachádza sa v mestskom parku, len pár metrov od pôvodného miesta súsošia. Jeho súčasťou je kópia busty M. R. Štefánika, ktorá vznikla podľa jej zachráneného originálu.

Zvyšné časti súsošia generála Štefánika, ktoré tvorili torzá pieskovcových sôch legionárov a torzá sôch slovenskej rodiny, boli po niekoľko desaťročí umiestnené na nádvorí Župného domu.

Reštaurátori rozoberajú súsošie (zdroj: Trenčianske múzeum v Trenčíne)

Čistenie súsošia (zdroj: Trenčianske múzeum v Trenčíne)

Pred pár dňami sa súsošie dostalo do rúk reštaurátorov, ktorí ho dôkladne vyčistili a odborne rozobrali, aby sa jednotlivé časti sôch mohli bezpečne presunúť do dočasných náhradných priestorov. Budovu Župného domu, v ktorom Trenčianske múzeum sídli, totiž čaká v najbližších dvoch rokoch kompletná rekonštrukcia.

Rozobrané súsošie pripravené na odvoz (zdroj: Trenčianske múzeum v Trenčíne)

Veríme, že sochy legionárov a slovenskej rodiny ešte nepovedali svoje posledné slovo.