SÚŤAŽ: Valentínske fotenie na Trenčianskom hrade

SÚŤAŽ: Valentínske fotenie na Trenčianskom hrade

Milí naši fanúšikovia na Facebooku a followeri na Instagrame :)

Vyhrajte "Valentínske fotenie" na jednom z najromantickejších hradov na Slovensku!

Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook a Instagram v čase od piatka 12.2. do nedele 14.2.2021 do 24:00 h.
Podmienky zapojenia sa do súťaže:

  1. Sledovať Facebook stránku Trenčianskeho hradu @trencianskyhrad alebo Instagramový účet @hradtrencin
  2. Dať lajk na foto - súťažný príspevok označený „Valentínske fotenie na hrade“, ktorý bude na oboch spomínaných sieťach zverejnený v piatok 12.2.2021.
  3. V komentári pod súťažným príspevkom je potrebné označiť toho, koho by chcel súťažiaci vziať na hrad so sebou – kohokoľvek, kto je jeho srdcu blízky (manžel, manželka, kamoš, kamoška, mama, otec, dedko, babka, dcéra, syn,.....).

Žrebovanie
V pondelok 15.2.2021 budú vyžrebovaní dvaja výhercovia (jeden na FB, a jeden na IG). Výhercovia budú oznámení v príbehu, a tiež pod súťažným príspevkom na oboch sociálnych sieťach. O spôsobe využitia výhry budú oboznámení prostredníctvom súkromnej správy cez sociálnu sieť.

Cena pre výhercu:
• 1x voľná vstupenka pre dve osoby na Trenčiansky hrad,
• Romantické (resp. rodinné) fotenie v priestoroch hradu, ktoré bude zahŕňať 10 upravených fotiek v digitálnej podobe.

Poznámka: Vstup aj fotenie bude možné absolvovať po uvoľnení epidemiologických opatrení. Dúfame, že už čoskoro :)

Upozornenie v rámci pravidiel súťaže:

  1. Do súťaže sa môžu zapojiť osoby staršie ako 10 rokov. Za osoby, ktoré v dobe trvania nedovŕšili vek 18 rokov, zodpovedajú ich zákonní zástupcovia. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené (napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytli).
  2. Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Instagram alebo Facebook, na ktorej sa účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané usporiadateľom primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania súťaže.
  3. Usporiadateľ súťaže vyhlasuje, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná sociálnou sieťou Facebook a Instagram.

Valentinske fotenie