Suvenírová eurobankovka Matúša Čáka Trenčianskeho

Suvenírová eurobankovka Matúša Čáka Trenčianskeho

         Pri príležitosti 700. výročia úmrtia najznámejšieho pána Trenčianskeho hradu vydalo v tomto roku Trenčianske múzeum v Trenčíne svoju prvú suvenírovú eurobankovku s nulovou nominálnou hodnotou.

         Bankovka s podobizňou Matúša Čáka Trenčianskeho, s hradom z obdobia Matúšovho vládnutia a jeho rodinným erbom, je vytlačená na bavlnenom papieri ako originálne eurobankovky a obsahuje ochranné prvky ako sú napríklad vodoznak, hologram, UV ochranné prvky, bezpečnostný pásik a iné. Každá bankovka je unikátna - s vlastným číslom, rokom vydania a poradovým číslom série. Autorom vizualizácie motívu bankovky Matúša Čáka Trenčianskeho je akademický maliar Stanislav Lajda.

    Suvenírové eurobankovky vyrobila spoločnosť Oberthur Technologies v Paríži, ktorá tlačí aj pravé eurobankovky. Tvorcom myšlienky jedinečného konceptu 0 Euro Souvenir je Francúz Richard Faille. Jeho nápad sa prvýkrát zrealizoval v roku 2015 v rámci Francúzska a nasledujúce roky ho rozšíril aj do ďalších krajín EU.

Zámerom projektu je podpora a propagácia turistického ruchu v Európe, zvyšovanie povedomia verejnosti o kultúrnych pamiatkach, turistických lokalitách, známych osobnostiach a podujatiach v jednotlivých krajinách Európy.

    Predaj originálnej suvenírovej bankovky Matúša Čáka Trenčianskeho bude zahájený pri otvorení expozície „Pán Váhu a Tatier“, ktorú múzeum plánuje pre verejnosť otvoriť na Trenčianskom hrade po uvoľnení epidemiologických opatrení (predpokladáme v polovici apríla 2021).

Záujemcovia si budú môcť bankovku zakúpiť v Župnom dome na Mierovom námestí v Trenčíne a vo všetkých pobočkách Trenčianskeho múzea. O presnom termíne začiatku predaja bankovky budeme informovať na webovej stránke múzea www.muzeumtn.sk a na sociálnych sieťach.

       Veríme, že touto bankovkou potešíme nielen zberateľov a nadšencov z oblasti numizmatiky, ale aj turistov, obdivovateľov a návštevníkov Trenčianskeho hradu.

Suvenirova eurobankovka