Svetový deň kultúrneho dedičstva s nádychom folklóru a remesla

Svetový deň kultúrneho dedičstva s nádychom folklóru a remesla

V stredu 18. apríla 2018 od 16.30 hod. sa v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea v Trenčíne uskutočnila prednáška k Svetovému dňu kultúrneho dedičstva - folklór nášho regiónu.

Prednášali páni známi vo folklórnych kruhoch - Ing. Jozef Lehocký o zbere ľudových zvykov a piesní a Jozef Ďuráči o tradičných remeslách, najmä remenárstve. Nezabudli sme ani na ukážky a vítanie tradične slovensky - chlebom a soľou.

Fotogaléria

23 fotografií