Trenčianske múzeum v Trenčíne má za sebou najlepšiu sezónu, jeho pobočky navštívilo v uplynulom roku viac ako 200 000 návštevníkov

Trenčianske múzeum v Trenčíne má za sebou najlepšiu sezónu, jeho pobočky navštívilo v uplynulom roku viac ako 200 000 návštevníkov

Trenčiansky hrad, foto Tomáš Nekvapil

Trenčianske múzeum v Trenčíne dosiahlo v roku 2023 svoju historicky najvyššiu návštevnosť. Výnimočnú sezónu sme avizovali už v októbri, kedy Trenčiansky hrad navštívil 150 000. návštevník, nakoniec sme uzatvorili rok s historicky najvyššou návštevnosťou na každej našej pobočke. Samotný hrad navštívilo 170 000 návštevníkov, dohromady pobočky krajského múzea privítali viac ako 200 000 návštevníkov. V trende kontinuálne stúpajúcej návštevnosti svojich pobočiek chce múzeum pokračovať aj naďalej.

„Ak porovnávame návštevnosť s naším najlepším rokom, ktorým bol rok 2019, tak sme návštevnosť zvýšili o 15 %,“ hovorí riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Mgr. Peter Martinisko. „Návštevnosť bola v tomto roku rekordná na všetkých našich pobočkách. Suverénne najviac návštevníkov prilákal Trenčiansky hrad, označovaný ako jeden z najkrajších hradov Slovenska. Na druhej strane, je to práve Trenčiansky hrad, ktorý tvorí výraznú položku v našich investíciách. V roku 2023 sme do jeho obnovy investovali takmer 800 000,- € z vlastných zdrojov. To si môžeme dovoliť práve vďaka vysokej návštevnosti hradu,“ dodáva Martinisko.

Investície v roku 2023

V uplynulom roku múzeum investovalo z vlastných zdrojov do rekonštrukcie vodovodného potrubia na hrade, do opravy hlavnej prístupovej cesty na hrad, na vybraných hradných objektoch boli vymenené drevené strešné krytiny a na horný hrad pribudli nové bleskozvody. Vďaka projektom z Európskej únie bolo do vybavenia hradu investovaných takmer 140 000,- €. Múzeum tiež investovalo do vzduchotechniky v centrálnom depozitári, kde vďaka novým zvlhčovačom dokáže zabezpečiť stabilné klimatické pod-mienky pre zbierkový fond.

Rozšírenie zbierkového fondu

Múzejný zbierkový fond sa v uplynulom roku opäť rozšíril o niekoľko vzácnych predmetov, a to aj vďaka darcom, ktorí jednotlivé predmety múzeu darovali. Múzeum zakúpilo obraz z roku 1741, na ktorom neznámy autor zachytil podžupana trenčianskej župy Krištofa Ugronoviča, ktorý sa zúčastnil aj na súdnom procese s Jurajom Jánošíkom. Niektoré zbierkové predmety sú už súčasťou expozície, ostatné, napríklad zbierku krojovaných bábik či bustu Ľudovíta Štúra, budú môcť návštevníci vidieť v pripravovaných expozíciách v roku 2024. Celková hodnota predmetov získaných formou kúpy a daru je 10.338,-€.

Čomu vďačí múzeum za rekordnú návštevnosť?

Trenčianske múzeum v Trenčíne prinieslo do sezóny 2023 niekoľko noviniek, ktorými chceli v prilákať návštevníkov. Najväčšia z nich bola spoločná vstupenka pre všetky pobočky, ktoré múzeum spravuje. Vzhľadom na vysokú infláciu pristúpili aj k miernemu navýšeniu cien niektorých kategórií, zároveň však iné kategórie, napríklad detský lístok, zlacnel.

„Kvalita obsahu, kvalita služieb a kvalita celkového zážitku návštevníka – to je naša filozofia. Máme pred sebou ešte dlhú cestu, ale ako vidieť, dôležité míľniky dosahujeme už teraz,“ predstavuje úspech tejto sezóny vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Ing. Katarína Špačková.

Múzeum bude aj v toto roku pokračovať v úspešnom projekte spoločného vstupného, kedy sa s jedným lístkom návštevník dostane do všetkých pobočiek múzea v kraji.

„Chceme z návštevy múzea, a vôbec z kultúrnych inštitúcií ako takých, urobiť prirodzenú súčasť života dnešného človeka. Vzdelávanie a kultúra musia byť prirodzenou súčasťou našich životov, ak chceme budovať silnú a vzdelanú spoločnosť. Vážime si, že našu snahu návštevníci oceňujú a vracajú sa k nám,“ uzatvára Martinisko.

Trenčín sa v roku 2026 stane Európskym hlavným mestom kultúry a Trenčianske múzeum v Trenčíne je dôležitou súčasťou tohto projektu. V rámci neho bude zrekonštruovaný Župný dom, v ktorom aktuálne múzeum sídli a na Trenčianskom hrade bude vytvorená kompletne nová expozícia, v rámci ktorej dôjde aj k rekonštrukcii vybraných hradných objektov.

Trenčianske múzeum v Trenčíne je krajským múzeom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Celkovo spravuje 8 pobočiek, 2 z nich aktuálne prechádzajú kompletnou rekonštrukciou a sú uzatvorené. Celkovo sa stará o takmer 176 000 zbierkových predmetov, ktoré pochádzajú od čias doby bronzovej až po 90. roky 20. storočia.

Súvisiace video