Trenčianske múzeum získalo vzácny obraz Krištofa Ugronoviča z roku 1741

Trenčianske múzeum získalo vzácny obraz Krištofa Ugronoviča z roku 1741
V minulom roku sa podarilo Trenčianskemu múzeu v Trenčíne získať do zbierky portrét Krištofa Ugronoviča z roku 1741.
Krištof Ugronovič pochádzal z pôvodne zemianskeho rodu, ktorý získal šľachtický titul necelých sto rokov pred jeho narodením. Napriek tomu sa kariérne vypracoval a v rokoch 1716 - 1721 zastával funkciu trenčianskeho podžupana. Majetky mal v Borčiciach na Považí. Tu dal postaviť dodnes stojacu Kaplnku Narodenia Panny Márie, v ktorej sa nachádza krypta Ugronovičovcov. 
Meno Krištova Ugronoviča sa spája aj so známym slovenským zbojníkom Jurajom Jánošíkom. Ugronovič bol poverený vyšetrovaním jeho prípadu a vďaka filmovému spracovaniu nadobudol povesť zápornej postavy.
Krištof Ugronovič sa spolu s Gašparom Hrabovským a Františkom Tukinským zaslúžil o vznik tzv. Apológie, ktorej autorom bol vzdelanec a katolícky farár z Dubnice nad Váhom, Ján Baltázár Magin. Apológia, alebo Obrana slávnej Trenčianskej stolice, vznikla ako odpoveď na hanlivé výroky a spis Michala Bencsika, profesora Trnavskej univerzity, namierené proti slovákom, ktorí mali podľa neho mať v Uhorsku podradnejšie postavenie ako Maďari. Vo svojej dobe mala Apológia úspech, aj s jej pomocou sa proces maďarizácie odsunul až do 2. polovice 19. storočia.
Dielo sa do múzea dostalo vďaka iniciatíve posledného majiteľa. Obraz bol dedičstvom po jeho pradedovi právnikovi, ktorý ho dostal darom od poslednej grófky Alžbety Šipeky. Rodina Šipekyovcov prišla do Borčíc v roku 1790 a bývali v kaštieli až do roku 1945. Grófka Šipekyová žila v kaštieli v Borčiciach v chudobe a nedôstojných podmienkach. Pomohol jej spomínaný právnik - pán Rosival, ktorému z vďačnosti za pomoc pri zabezpečení dôchodku darovala cennosti z kaštieľa. Spolu s rodinou sa obraz presunul do Košíc.
Vďaka osloveniu zo strany posledného majiteľa, sa podarilo obraz vrátiť z Košíc späť ma miesto jeho vzniku. Trenčianske múzeum obraz zakúpilo za 5 000,- eur.
V najbližšej dobe bude dielo reštaurované a v budúcnosti bude súčasťou expozície Trenčianskeho múzea.