Trenčiansky hrad bude mať vyhrievanú prístupovú cestu

Trenčiansky hrad bude mať vyhrievanú prístupovú cestu

Prístupová cesta k Trenčianskemu hradu aktuálne prechádza obnovou. Ide o druhú etapu stavebných prác na Matúšovej ulici, do ktorej sa Trenčianske múzeum v Trenčíne pustilo vo februári. Projekt zahŕňa rekonštrukciu vodovodnej prípojky medzi prvou a druhou hradnou bránou, na ktorú bude nadväzovať kompletná obnova prístupovej komunikácie. Výsledkom bude vyhrievaná cesta, ktorá turistov privedie do hradného areálu.

Komunikácia z centra mesta na Trenčiansky hrad sa nachádza v strmom severozápadnom svahu. Najmä v zimných mesiacoch je prístup pre jej namrznutý povrch obmedzený nielen pre návštevníkov, ale aj pre automobily a obslužný personál. Trenčiansky hrad je ako jeden z mála na Slovensku otvorený celoročne. Prístupová cesta do jeho areálu preto v týchto dňoch prechádza rekonštrukciou.

Stavebné práce boli rozdelené do troch fáz. V rámci prvej bol povrch cesty narezaný do hĺbky 40 cm na dielčie kusy. Následne bude zhotoviteľ tento povrch po častiach búrať a odvážať. Podľa predpokladov by mali odviezť 70 m³ betónovej sutiny, čo predstavuje približne 140 ton," informoval riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Mgr. Peter Martinisko. Práce budú následne pokračovať výmenou vodovodnej prípojky a položením optického kábla a nízkonapäťových rozvodov. „V záverečnej fáze bude na Trenčiansky hrad vybudovaná nová betónová cesta, ktorá bude po celej ploche vyhrievaná,“ upozornil Martinisko.

Vďaka tejto investícií sa zvýši komfort a bezpečnosť návštevníkov aj zamestnancov. Zároveň budú možnosti využívania hradných priestorov dostupné rovnako počas celého roka. Rekonštrukčné práce potrvajú do konca mája. Z tohto dôvodu je Trenčiansky hrad cez pracovný týždeň zatvorený a jeho areál je možné navštíviť len počas víkendov.

Investíciu hradí Trenčianske múzeum v Trenčíne z vlastných zdrojov. Náklady na obnovu vodovodného potrubia predstavujú 100 000 €, nový povrch cesty bude v hodnote 99 000 €.

Projekt nadväzuje na prvú etapu rekonštrukčných prác na Matúšovej ulici, ktorá sa skončila v októbri 2022. Tá zahŕňala výmenu vodovodnej prípojky vo výške 90 000 € a rekonštrukciu kanalizácie vo výške 150 000 €, financované Trenčianskym múzeom v Trenčíne. Prvá etapa rekonštrukcie Matúšovej ulice bola ukončená obnovou povrchu cesty, ktorá už bola v réžii mesta Trenčín.

Z uvedených dôvodov je prístup na hrad obmezdený. Počas mesiaca marec je hrad otvorený len počas víkendov, vstup je možný cez pokladňu od mesta.

V mesiaci apríl bude počas pracovných dní hrad otvorený každý deň. Počas pracovných dní bude otvorený vstup cez pokladňa od lesoparku Brezina, počas víkendov bude otvorený vstup cez pokladňu od mesta.

Fotogaléria

4 fotografie