Trenčiansky hrad láme rekord v návštevnosti

Trenčiansky hrad láme rekord v návštevnosti

Na začiatku nového roka sa Trenčianske múzeum v Trenčíne môže pochváliť nárastom počtu návštevníkov na Trenčianskom hrade a v ďalších objektoch Trenčianskeho múzea za obdobie uplynulého roka 2018. V minulom roku navštívil Trenčiansky hrad rekordný počet návštevníkov a to v počte 136 162 osôb. Najvyšší  počet turistov zaznamenal hrad opäť predovšetkým počas letnej sezóny v mesiacoch júl a august. Túto stúpajúcu tendenciu návštevnosti môžeme vidieť už niekoľko rokov.

  „Medzi najzaujímavejšie a návštevnícky najúspešnejšie podujatia za minulý rok môžeme spomenúť akcie ako napr. Rozprávková cesta M. Čáka, júlové pozorovanie zatmenia Mesiaca,  Čerti na Trenčianskom hrade či letný dobový tábor. Spomedzi výstav je to predovšetkým výstava hračiek, výstava vláčikov či Osudových osmičiek Trenčína, kde Trenčianske múzeum odprezentovalo nový model diorámy bitky pri Trenčíne v roku 1708.“ informovala Alžbeta Brieda Holubková z oddelenia marketingu a komunikácie.

 

Medzi ďalšie významne navštevované subjekty Trenčianskeho múzea v Trenčíne  môžeme  zaradiť i Katov dom s počtom návštevníkov 6 308 osôb, ktorý zaznamenal medziročne rast o takmer 60% a Karner sv. Michala s počtom návštevníkov 3 750 osôb, kde návštevnosť stúpla medziročne o  viac ako 116%. Veríme, že k nárastu ich návštevnosti prispeli i nové pre verejnosť zaujímavé expozície. V priestoroch Katovho domu môžu návštevníci vidieť expozície venované katovi - majstrovi spravodlivosti, remeslám a cechom alebo ukážku mestského bývania z prelomu 19. a 20. storočia. Rovnako architektonicky veľmi príťažlivý interiér Karneru sv. Michala a jeho vnútorná expozícia sú lákadlom pre mnohých návštevníkov. 

  „Veríme, že pripravované akcie, výstavy, prednášky a pedagogické programy pre jednotlivé objekty v správe Trenčianskeho múzea nesklamú svojich priaznivcov a návštevníkov ani v novom roku 2019 a tematicky svojim obsahom zaujmú širokú verejnosť a budú lákadlom ku ich návšteve i naďalej,“ doplnil riaditeľ Peter Martinisko.

 Celková návštevnosť všetkých subjektov Trenčianskeho múzea v Trenčíne  medziročne stúpla o viac ako 10 000 návštevníkov na 159 047 osôb.