Trenčiansky hrad má novú atrakciu!

Trenčiansky hrad má novú atrakciu!

V priestoroch pod Jeremiášovou baštou, na hornej terase južného opevnenia, bola inštalovaná funkčná replika trebuchetu.

Trebuchet bola stredoveká drevená obliehacia zbraň katapultového typu, určená najmä na dobývanie opevnených hradov a miest pomocou ničenia hradieb či iných objektov. Fungovala na princípe nerovnomernej páky a závažia, zaveseného na krátkom, ale pevnom ramene. Dlhé rameno sa v čase, kedy nebol trebuchet používaný, týčilo hore. K zemi sa priťahovalo lanom a rumpálom – navijakom, otáčaným pomocou páky, kolesa alebo kľuky. Po náhlom uvoľnení závažia sa dlhé rameno vymrštilo do vzduchu a po balistickej krivke vymrštilo projektil. Poväčšine išlo o ťažký kameň alebo kamenné gule. "Existujú záznamy, že na strieľanie boli používané aj mŕtve zvieratá alebo hlavy zabitých nepriateľov", doplnil pre zaujímavosť Tomáš Michalík, zástupca riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Na rozdiel od iných obliehacích strojov bol trebuchet schopný vystreliť aj pomerne ťažké strely, a to s nečakane veľkou presnosťou.

Trebuchet je symbolickým artefaktom projektu TreBuCHET (Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície), v rámci ktorého sa zrealizovala rekonštrukcia južného opevnenia hradu. Na zostrojení a výrobe makety trebuchetu sa podieľali žiaci učebného odboru stolár SOŠ v Považskej Bystrici. „Žiaci robili všetky stolárske práce – opracovávali drevo, rezali, natierali, pri stavaní spolupracovali aj so strojárskymi odbormi našej školy“, priblížil riaditeľ SOŠ Považská Bystrica, Ján Kunovský.

Replika trebuchetu má pomyselne prenášať návštevníkov Trenčianskeho hradu do obdobia neskorého stredoveku. Trenčianske múzeum v Trenčíne, ktoré spravuje Trenčiansky hrad, už teraz plánuje podujatia pre návštevníkov, počas ktorých sa bude z trebuchetu strieľať. 

••••••••

Ak ste ešte neboli pozrieť VEĽKOLEPÉ južné opevnenie a jeho novú atrakciu - trebuchet, teraz je ten správny čas napraviť to!
Trenčiansky hrad máme otvorený denne, od 9:00 hod. do 18:45 hod.

Fotogaléria

13 fotografií