Trenčiansky hrad má svoj podrobný 3D model

Trenčiansky hrad má svoj podrobný 3D model

Trenčiansky hrad je odteraz natrvalo zachovaný pre všetky budúce generácie

Trenčianske múzeum v Trenčíne si dalo zhotoviť špičkovú digitálnu podobu Trenčianskeho hradu v jeho aktuálnom stave. Podrobný 3D model hradu umožňuje uchovávať toto kultúrne dedičstvo aj pre všetky budúce generácie, zároveň bude využívaný pri výskumoch, stavebných prácach a pri službách cestovného ruchu.

Trenčiansky hrad patrí svojou rozlohou medzi najrozľahlejšie hrady na Slovensku. Aktuálne je pre návštevníka sprístupnená plocha viac ako 31 500 m² a hradný areál tvorí takmer 70 objektov. Presným skenovaním celého areálu hradu a každého stavebného objektu, ktorý sa v ňom nachádza, bolo možné vytvoriť podrobný 3D model, ktorý umožňuje detailne prehliadať a zameriavať celý hrad priamo v počítači.

„3D model Trenčianskeho hradu vznikol v spolupráci so slovenskou firmou, ktorá sa venuje podobným projektom na medzinárodnej úrovni. Kombinácia technológie fotogrametrie, laserového skenovania a geodetického zamerania nám poskytla nielen technicky presnú, ale aj vizuálne vernú a atraktívnu 3D prezentáciu reálnej podoby dnešného hradu. Model nám poskytuje úplne nové možnosti našej práce," predstavuje výhody 3D modelu hradu riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Mgr. Peter Martinisko.

3D model umožňuje presné študovanie a zameranie jednotlivých objektov, plôch a vybraných rozmerov priamo v počítači, čo výrazne uľahčuje prípravu stavebných a projektových dokumentácií. Hrad má pred sebou obdobie intenzívnych stavebných prác, v pláne je rekonštrukcia hodinovej veže, dolného nádvoria, amfiteátra, chodníkov, kavaliera a Jeremiášovej bašty. V pláne je aj obnova fasád horného hradu a stavebné práce v južnom opevnení.

„Presné digitálne zameranie nám výrazne uľahčuje prácu pri vypracovaní podkladov pre rekonštrukčné práce. Ušetrí nemalé finančné prostriedky a čas," prízvukuje Martinisko.

3D model plánuje Trenčianske múzeum v Trenčíne využiť aj pre zvýšenie kvality služieb cestovného ruchu. 3D model bude zdarma sprístupnený aj online, čím sa stane dostupným aj pre zdravotne znevýhodnených občanov. Múzeum plánuje využiť model aj ako podklad trojrozmerného modelu hradu v zmenšenej podobe.

„Moderná technológia nám dáva široký diapazón možností, ako môžeme stáročnú históriu prezentovať modernou formou a zvýšiť jej atraktivitu aj pre dnešnú mladú generáciu, čo určite musíme využiť. Zároveň sme digitálne uchovali dnešný hrad, významné kultúre dedičstvo, aj pre všetky budúce generácie," uzatvára Martinisko.

Na vytvorenie detailnej digitálnej kópie exteriéru Trenčianskeho hradu bolo zozbieraných približne 15 000 fotografií pomocou dronu a DLSR fotoaparátov a 200 laserových skenov. 3D mesh model má v surovom stave 8 miliárd polygónov, čo dáva výborné východiskové podmienky na prípadnú tvorbu interaktívnych aplikácií v budúcnosti.

Fotogaléria

5 fotografií