Trenčiansky hrad opäť otvorený!

Trenčiansky hrad opäť otvorený!

Vážení návštevníci, 

s radosťou Vám oznamujeme, že Trenčiansky hrad bude od piatka 4.2.2022 opäť OTVORENÝ, avšak zatiaľ LEN POČAS POLROČNÝCH PRÁZDNIN A VÍKENDOV. Počas pracovných dní bude hrad dočasne ZATVORENÝ

Trenčianske múzeum v Trenčíne umožní vstup do priestorov Trenčianskeho hradu výlučne osobám v režime OP (t.j. očkovaným a po prekonaní Covid-19). 

Vstup na hrad je možný len cez pokladňu od Mierového námestia (vstup od lesoparku Brezina je zatvorený).

Posledná možnosť zakúpenia si vstupenky na hrad v hlavnej pokladni od mesta bude o 16:45 hod. Sprístupnený bude malý okruh (bez sprievodcu), ktorý je rozšírený o prehliadku južného opevnenia. Posledný vstup na malý okruh bude možný o 15:45 hod. 

V rámci malého okruhu návštevníci okrem štandardných hradných objektov tiež uvidia:

  • výstavu obrazov Trenčín a Trenčiansky hrad,
  • výstavu výtvarných prác žiakov a študentov, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže Matúšov štetec,
  • veľkolepé južné opevnenie.

--------------------

Pri návšteve Trenčianskeho hradu je potrebné dodržiavať tieto nariadenia:

  1. vstup a pobyt vo vnútorných i vonkajších priestoroch len s respirátorom FFP2,
  2. používanie dezinfekcie rúk pri vstupe do objektov múzea,
  3. dodržiavať 2-metrový odstup od ostatných návštevníkov (neplatí pre rodinných príslušníkov, partnerov).

Všeobecné opatrenia:

  1. ak u návštevníka vznikne akútne respiračné ochorenie, táto osoba je povinná zostať v domácej izolácii,
  2. ak sa u návštevníka prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je povinný telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto prehliadky,
  3. zákaz podávania rúk.

Informácie pravidelne aktualizujeme, preto nás neprestávajte sledovať.

Ďakujeme, že ste zodpovední a tešíme sa na Vašu návštevu!