Usktutočnila sa vernisáž výstavy Generál Štefánik

Usktutočnila sa vernisáž výstavy Generál Štefánik
Milí návštevníci,

dňa 1. februára 2019 sa v priestoroch vestibulu Trenčianskeho kraja uskutočnila vernisáž k výstave „Generál Šfefánik“.
Organizátorom výstavy usporiadanej pri príležitosti 100. výročia úmrtia tohto významného slovenského štátnika je Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Nadáciou M. R. Štefánika v Bratislave, Štátnym archívom v Trenčíne a Posádkovým klubom Trenčín.
Medzi množstvom vystavených exponátov môžete okrem busty, obrazov a fotografií vidieť aj uniformu a pušku francúzskeho legionára, knihy o Štefánikovi z r. 1923, 1928, 1958, mince, medaile, poštové známky či papierové platidlá s vyobrazením tejto osobnosti. Sprístupnené sú viaceré zaujímavé materiály a informácie viažuce sa k životu nášho velikána.   
Ako hojná účasť dokazuje, je odkaz tejto osobnosti stále živý. Výstavu si môžete pozrieť do 28. februára 2019.

Fotogaléria

35 fotografií