Uskutočnila sa prednáška "Baníctvo v Čavoji pohľadom Mateja Bela"

Uskutočnila sa prednáška "Baníctvo v Čavoji pohľadom Mateja Bela"

Dňa 11. apríla 2018 sa uskutočnila v priestoroch Kongregačnej sály Trenčianskeho múzea odborná prednáška na tému "Baníctvo v Čavoji pohľadom Mateja Bela" od rodáka z Trenčína, prof. RNDr. Petra Chrastinu, PhD.

Svojim pútavým rozprávaním sa prednášajúci zameral na aspekty dejín baníctva, zaniknuté bane v malej obci Čavoj a ich prínos, čerpajúc pritom z rozličných historických prameňov. Poukázal aj na viacúčelové využitie baní a ich zariadení, históriu pretkával so súčasnosťou. Po prednáške nasledovala diskusia s otázkami zúčastneného odborného publika i širokej verejnosti.  

Tešíme sa na ďalšiu zo série zaujímavých a podnetných stretnutí. 

Fotogaléria

7 fotografií