Uskutočnila sa vernisáž výstavy Svet, ako ho vidíme my

Uskutočnila sa vernisáž výstavy Svet, ako ho vidíme my

Vernisáž k výstave SVET, AKO HO VIDÍME MY sa uskutočnila dňa 9.8.2018 v expozícii Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom za hojnej účasti návštevníkov.

Výstava predstavuje výtvarný prejav od rôznych tvorcov s telesným a ťažkým telesným postihnutím z celého Slovenska. Vernisáže sa zúčastnili autori a členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých nielen z Nového Mesta nad Váhom, ale aj z iných miest. Výstavu otvorila Monika Vrábľová, predsedníčka zväzu. V príhovore priblížila celoslovenský projekt Ministerstva kultúry SR, program Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva a doterajšiu činnosť členov zväzu. V Podjavorinskom múzeu sme otvorili práve 10. jubilejný ročník putovnej výstavy z projektu. Pani Vrábľová vyslovila vďaku všetkým autorom za viacročnú spoluprácu, tvorcom z Nového Mesta nad Váhom odovzdala čestné diplomy a poďakovala predsedníčke Okresného centra Janke Kubánovej za jej aktivity.

Tvorcov si uctil aj Jozef Trstenský, primátor Nového Mesta nad Váhom, pod ktorého záštitou sa výstava koná. Svojim spevom a básnickým prejavom atmosféru spríjemnila Zdenka Kmeťová.

Andrea Lazarčíková, vedúca oddelenia Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom

Fotogaléria

9 fotografií