Uvedenie a prezentácia Zborníka

Uvedenie a prezentácia Zborníka
Vo štvrtok 19. 9. 2019 sa v Kongregačnej sále Župného domu konalo, za účasti širokej verejnosti, slávnostné uvedenie Zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne do života. Druhý ročník tejto novej edície nadviazal na tradíciu vydávania zborníkov z rokov 1969-1972 a tento raz je venovaný okrúhlemu jubileu Milana Šišmiša, st., bývalého riaditeľa a historika Trenčianskeho múzea.
Okrem zborníka bola v tento deň uvedená do života aj druhá zaujímavá kniha „Z korešpondencie Jána Kvačalu s priateľmi“ – ďalšia časť jeho bohatej korešpondencie od autora Libora Bernáta. Dúfame, že obidve publikácie si nájdu svoje miesto nielen v knižniciach múzeí, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, ale tiež u širokej odbornej verejnosti.

Fotogaléria

29 fotografií