Uviedli sme do života monografiu „Jezuitské gymnázium v Trenčíne a jeho žiaci“

Uviedli sme do života monografiu „Jezuitské gymnázium v Trenčíne a jeho žiaci“

Trenčianske múzeum v Trenčíne v stredu, 18. apríla 2018 v priestoroch Kongregačnej sály múzea slávnostne uviedlo monografiu historika a zamestnanca PhDr. ThMgr. Libora Bernáta, CSc. „Jezuitské gymnázium v Trenčíne a jeho žiaci“ do života, spojené s jeho prezentáciou.

Monografia, ktorej počiatky začal autor tvoriť pred pätnástnimi rokmi obsahuje analýzu žiakov jezuitského gymnázia, dejiny jezuitov v Uhorsku, opis luteránskeho školstva v Trenčianskej stolici i register žiakov.

„Kladieme si za cieľ sledovať jezuitské gymnázium ako systém a nazrieť dôkladne do jeho tried,“ vyjadril sa autor publikácie Libor Bernát. V knihe sa nachádza obsiahly zoznam žiakov gymnázia, zaujímavý nielen pre Trenčanov, nakoľko v ňom môžu nájsť svojich predkov. Monografia tiež nadväzuje na „Životopisný slovník pedagógov jezuitského gymnázia v Trenčíne v rokoch 1649 – 1773.“

 Počas podujatia prebiehal aj predaj monografie, ktorú si mohlo zúčastnené publikum zakúpiť.

Fotogaléria

24 fotografií