Veľký a malý okruh Trenčianskeho hradu opäť prístupný!

Veľký a malý okruh Trenčianskeho hradu opäť prístupný!

S potešením Vám oznamujeme, že od dnešného dňa, t.j. 21.05.2020, sme pre verejnosť opäť sprístupnili Veľký a Malý prehliadkový okruh na Trenčianskom hrade.

Prehliadky Veľkého okruhu (so sprievodcom) prebiehajú v časoch o 11:00, 12:00, 14:00, 16:00 hod. Malý okruh návštevníci absolvujú bez sprievodcu, pričom posledný vstup je možný najneskôr o 17:45 hod.

Prehliadky hradu sú realizované v súlade s aktuálne platným Usmernením k opatreniam Úradu verejného zdravotníctva SR. Oznamy s pokynmi o povinnosti dodržiavať nariadené hygienické opatrenia sú naďalej zverejnené na viditeľných miestach v rámci celého objektu Trenčianskeho hradu.

 

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať aj na atraktívne expozície v priestoroch Katovho domu a Kostnice/Karner sv. Michala, ktoré sú súčasťou pešej trasy na hrad.

 

Trenčiansky hrad je otvorený od 9:00 – 18:45 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu : )