Veľvyslanec Českej republiky zavítal na Trenčiansky hrad

Veľvyslanec Českej republiky zavítal na Trenčiansky hrad

Dňa 15.7.2022 sme na Trenčianskom hrade privítali J. E. Tomáša Tuhého, veľvyslanca Českej republiky na Slovensku.

Pán veľvyslanec zavítal na Trenčiansky hrad pri príležitosti 10. ročníka festivalu MORAVA KRÁSNA ZEM, ktorý sa konal v ňoch 15.-16.7.2022, a nad ktorým prebral záštitu. Pri slávnostnom zahájení festivalu ocenil prácu organizátorov pri realizovaní festivalu moravskej menšiny na Slovensku a zároveň vyjadril spokojnosť nad vzájomnou spoluprácou oboch krajín, ktorá pretrváva aj po desiatkach rokov po rozdelení federácie.

V rámci návštevy na Trenčianskom hrade si v sprievode riaditeľa Trenčianskeho múzea, Mgr. Petra Martiniska, prezrel aj repliku Uhorskej kráľovskej koruny, ktorá bola v tom čase vystavovaná v priestoroch Trenčianskeho hradu. Vyjadril svoj hlboký obdiv a úctu k remeselnej práci, ktorá stála za zhotovením tejto vzácnej klenotníckej repliky a spolu s riaditeľom múzea sa zhodli na zvýšenej potrebe budovania rešpektu a úcty voči skutočným hodnotám v spoločnosti.