Vianočná súťaž "Adventný kalendár"

Vianočná súťaž "Adventný kalendár"

Aktualizácia k 5.1.2022 - výhercovia

Milí fanúšikovia,

ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže "Adventný kalendár". Šťastie usmialo na súťažiacich:

 • Radoslav Marček,
 • Silvia Horniaková,
 • Ján Dubiel.

Výhercom srdečne gratulujeme! Prosím, ozvite sa nám do správy cez Facebook, aby sme sa s Vami mohli dohodnúť na spôsobe odovzdania výhier. A vy, ktorí ste nevyhrali, neprestávajte nás sledovať - v súťažiach budeme pokračovať počas celého tohto roka! :)

Aktualizácia k 27.12.2021 - informácia k žrebovaniu

Milí fanúšikovia,

ospravedlňujeme sa za menšie komplikácie, z personálnych dôvodov prebehne žrebovanie výhercov až po Novom roku, najneskôr 5. januára 2022. Výhercovia budú zverejnení v príbehu na našej FB stránke Trenčianskeho hradu, a tiež pod posledným súťažným príspevkom označeným číslom 24.

Správne odpovede k súťažným otázkam nájdete TU

Ďakujeme za pochopenie a prajeme len pekné dni do konca roka 2021.

------------------

Milí fanúšikovia,

pripravili sme si pre Vás vianočnú súťaž pod názvom „Adventný kalendár“. Súťaž bude prebiehať na našej FB stránke Trenčianskeho hradu v termíne od 1.12. do 26.12.2021 do polnoci. 

 

Popis súťaže

Vašou úlohou je odpovedať na 24 jednoduchých otázok, resp. splniť zadané úlohy, ktoré budú postupne každý deň zverejňované v krátkom videopríspevku s označením "ADVENTNÝ KALENDÁR". Súťažiť sa bude od stredy 1.12.2021 do nedele 26.12.2021 do 24:00 h. Do žrebovania postúpi každá odpoveď zverejnená pod súťažnými príspevkami, resp. každá splnená úloha.

 

Podmienky zapojenia sa do súťaže:

 1. Sledovať Facebook stránku Trenčianskeho hradu @trencianskyhrad 
 2. Dať "LAJK" na videopríspevok - súťažný príspevok z cyklu „ADVENDTNÝ KALENDÁR“, ktorý bude na FB stránke hradu zverejnený každý deň v termíne od 1.12. do 24.12.2021 a označený číslom od 1 do 24.
 3. Odpovedať na otázku, resp. splniť zadanú úlohu zverejnenú v krátkom videu.

 

Žrebovanie:

V pondelok 27.12.2021 budú vyžrebovaní traja výhercovia. Výhercovia budú zverejnení v príbehu na našej FB stránke Trenčianskeho hradu, a tiež pod posledným súťažným príspevkom označeným číslom 24. O spôsobe prebratia výhry budú oboznámení prostredníctvom súkromnej správy cez sociálnu sieť. 

 

Ceny pre výhercu:

 • 1x voľná vstupenka pre 2 osoby na Trenčiansky hrad,
 • jubilejná suvenírová eurobankovka s portrétom Matúša Čáka Trenčianskeho,
 • jubilejná minca s Matúšom Čákom Trenčianskym (NOVINKA!),
 • prekvapenie :)

____________

Upozornenie v rámci pravidiel súťaže:

 1. Do súťaže sa môžu zapojiť osoby staršie ako 10 rokov, okrem organizátora tejto súťaže vrátane jeho blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka, s korešpondenčnou adresou v SR. Za osoby, ktoré v dobe trvania nedovŕšili vek 18 rokov, zodpovedajú ich zákonní zástupcovia. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené (napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytli).
 2. Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané usporiadateľom primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania súťaže.
 3. Výhra bude odovzdaná do 14 pracovných dní, alebo podľa vzájomnej dohody. 
 4. Cena je vecná a jej finančná kompenzácia neexistuje.
 5. Trenčianske múzeum ako usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. 
 6. Usporiadateľ súťaže vyhlasuje, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná sociálnou sieťou Facebook. Spoločnosť Facebook nenesie voči účastníkom súťaže žiadne povinnosti a záväzky. 

____________

Prajeme Vám veľa zábavy a šťastia! :)