Voľné pracovné miesto: Historik/historička

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE, Mierové nám. č. 46, 912 50 Trenčín

hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme

HISTORIK / HISTORIČKA

(odborná práca so zbierkami – tvorba zbierok, výskum, odborné spracúvanie a sprístupňovanie múzejných zbierok)

Pre pracovisko:

odd. Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom
Nám. Slobody č. 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Počet pracovných miest: 1

Nástup: IHNEĎ

Podmienky: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa príslušného odboru, odborná prax v múzeu vítaná, bezúhonnosť

Krátky životopis s prehľadom zamestnaní posielajte písomne alebo osobne na adresu:

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové nám. č. 46
912 50 TRENČÍN

e-mailom: personalne@muzeumtn.sk

informácie: č. tel. 032/7434431-3 kl. 37 Bc. Alexandra Mikušová

Uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalosti a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.