Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne prijme od 1. mája 2017:

 

Pracovisko: Trenčianske múzeum v Trenčíne, 912 50 Trenčín, Mierové nám. č. 46

 

Na pracovnú pozíciu : pomoc pri inventarizácii zbierok v Trenčianskom múzeu

absolventov v počte 4 pracovné miesta /20 hodín týždenne/ podľa § 51 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – absolventská prax.

Doba zamestnania: od 1. mája 2017 do 31. októbra 2017 na 4 hod. denne

Podmienka:  -    vek do 26 rokov

-          evidencia v v nezamestnanosti, ak už nebola vykonávaná absolventská prax v inom zariadení min. 1 mesiac

-          ukončenie vzdelania v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od ukončenia vzdelania nebolo pravidelne platené zamestnanie

-          práca s počítačom

-          dobré fyzické schopnosti

-          úplné stredné vzdelanie s maturitou alebo vzdelanie vysokoškolské

/ideálne v odbore história/

 

 

 

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne prijme od 1. mája 2017:

 

Pracovisko: Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom

915 01 Nové Mesto nad Váhom, Nám. Slobody č. 4

 

Na pracovnú pozíciu: sprievodca a dozorca v expozícii absolventov v počte 3 pracovné miesta /20 hod. týždenne/ podľa § 51 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti – absolventská prax.

 

Doba zamestnania: 6 mesiacov /1.5.-31.10.2017/ na 4 hod. denne

Podmienky:   -   vek do 26 rokov

-          evidencia v v nezamestnanosti min. 1 mesiac, ak už nebola vykonávaná

     absolventská prax v inom zariadení

-    ukončenie vzdelania v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi 

     a od ukončenia vzdelania nebolo pravidelne platené zamestnanie

-          práca s počítačom

-          ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou

 

 

 

 

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne prijme od 1. mája 2017:

 

Pracovisko: Trenčiansky hrad, Trenčín, Matúšova 19

 

Na pracovnú pozíciu: pomocné práce archeologického výskumu v počte 4 pracovné miesta /20 hod. týždenne/ podľa §52a Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti-

dobrovoľnícka služba.

 

Doba zamestnania: 6 mesiacov /1.5.-31.10.2017/

Podmienky: -     fyzická zdatnosť, pracovitosť

-          základné vzdelanie

 

 

Pracovisko: Katov dom, Trenčín, Matúšova 14

 

Na pracovnú pozíciu: dozor v expozícii v počte 2 pracovné miesta /20 hod. týždenne/ podľa §52a Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti - dobrovoľnícka služba.

 

Doba zamestnania: 6 mesiacov /1.5.-31.10.2017/

Podmienky: stredné alebo základné vzdelanie

Pracovisko: Karner sv. Michala, Trenčín, Mariánske nám.

 

Na pracovnú pozíciu: dozor v expozícii v počte 2 pracovné miesta / 20 hod. týždenne/ podľa §52a Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti - dobrovoľnícka služba.

 

Doba zamestnania: 6 mesiacov /1.5.-31.10.2017/

Podmienky: stredné alebo základné vzdelanie

 

 

 

 

 

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne prijme od 1. mája 2017:

 

 

Pracovisko: Trenčiansky hrad, Trenčín, Matúšova 19

 

Na pracovnú pozíciu: pomocné práce archeologického výskumu v počte 4 pracovné miesta  podľa §50j Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

 

Doba zamestnania: 6 mesiacov /1.5.-31.10.2017/

Podmienky: -     fyzická zdatnosť, pracovitosť

-          základné vzdelanie

-          vek 50 rokov a viac

-          doba evidencie v nezamestnanosti viac ako 12 mesiacov

 

Všetky pracovné miesta ponúkané na projekty ÚPSV a R budú obsadzované iba uchádzačmi s trvalým pobytom v  okresoch Trenčín a Nové Mesto nad Váhom.

 

 

 

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne prijme od 1. mája 2017 na Trenčiansky hrad:

 

sprievodcov s prekladom do jedného cudzieho jazyka /nemecký a anglický/ v počte

 6 pracovných miest.

Doba zamestnanosti:  od 1. mája 2017 do 31. októbra 2017 na 37,5 hod. týždenne –

 1 PÚ.

Podmienky:  -    znalosť 1 cudzieho jazyka

-          ukončené min. stredoškolské vzdelanie s maturitou

-          príjemné vystupovanie, svedomitosť a pracovitosť

pokladník /pokladníčka/  - 1 pracovné miesto

Doba zamestnanosti: od 1. mája 2017 do 30. septembra 2017 na 37,5 hod. týždenne

Podmienky: úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou

                      práca s počítačom

                      spoľahlivosť a precíznosť v práci

                      prax v pokladni vítaná

                      bezúhonnosť

nočný strážnik – 1 pracovné miesto

Doba zamestnanosti: od 1.mája 2017 do 30.septembra 2017

 

Podmienky: stredné vzdelanie, fyzická zdatnosť, bezúhonnosť     

___________________________________________________________________________

 

Krátku žiadosť a životopis s prehľadom zamestnaní posielajte písomne, e-mailom alebo osobne na adresu:

                   Trenčianske múzeum v Trenčíne

                   Mierové nám. č. 46

                   912 50 TRENČÍN

 

                   Anna Hajašová č.tel. 032/7434431 kl. 37

                   e-mail: personalne@muzeumtn.sk