Vstup pre deti a mládež na naše pobočky bude od 1. októbra bezplatný

Vstup pre deti a mládež na naše pobočky bude od 1. októbra bezplatný

Milí návštevníci,

radi by sme Vás informovali o zmene v cene vstupného, ktorú sa Trenčianske múzeum v Trenčíne rozhodlo uskutočniť dňom 1.10.2018. Týmto dňom bude vstup pre deti a mládež do 15 rokov vrátane na všetky naše pobočky v rámci Trenčianskeho kraja bezplatný (okrem Trenčianskeho hradu). Menovite ide o nasledovné subjekty:


Trenčianske múzeum v Trenčíne, Župný dom, Mierové nám. 46, Trenčín

Katov dom, Matúšova 14, Trenčín

Karner sv. Michala, Matúšova ul. 3105, Trenčín

Podjavorinské múzeum, Nám. slobody 4, Nové Mesto nad Váhom

Kúria Ambrovec, Beckov 15

Draškovičovský kaštieľ, Čachtice 245

Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka, Uhrovec 145

Pamätná izba Ľudmily Podjavorinskej, Bzince pod Javorinou 70


Cieľom tohto kroku a rozhodnutia je zvýšenie a podpora záujmu, informovanosti a vzdelania detí a mládeže v oblasti histórie a dejín viažucich sa k významným osobnostiam a dejateľom nášho národa. V nadväznosti na toto rozhodnutie veríme a dúfame aj vo zvýšenú spoluprácu s pedagogickými pracovníkmi škôl a iných vzdelávacích inštitúcií, ktorí budú mať záujem o návštevu našich expozícií počas výučbových hodín v rámci predmetov ako dejepis, vlastiveda alebo slovenský jazyk a literatúra.

Rovnako chceme týmto krokom podporiť návštevu nielen širokej verejnosti, ale hlavne rodín s deťmi, ktoré tento voľný vstup môžu využiť a deti viesť k istej miere vzdelanosti a zodpovednému prístupu k informáciám ohľadom našich dejín a historických faktov, či všeobecného vzdelania spoločnosti. Veríme, že bezplatný vstup pre deti a mládež bude pozitívne vnímaný či už zo strany verejnosti, rodín, pedagogických pracovníkov alebo odborných vzdelávacích inštitúcií.

Tešíme sa na Vašu návštevu.