Výhercovia súťaže "Hra o poklad Matúša Čáka Trenčianskeho"

Výhercovia súťaže "Hra o poklad Matúša Čáka Trenčianskeho"

Milé deti, naša HRA o poklad Matúša Čáka Trenčianskeho našla svojich víťazov. Do hry sa zapojilo viac ako 450 šikovných detí, ktoré vylúštili správne heslo "PALATÍN".

Výhercami sú:

- Sofia Šagátová

- Martin Faciník

- Hana Tuchyňová

Srdečne blahoželáme!!! :-)