Vyhlásenie Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Vyhlásenie Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Trenčianske múzeum v Trenčíne je apolitická organizácia, cieľom ktorej je ochrana a prezentácia nášho spoločného kultúrneho dedičstva a našej minulosti. Preto nemôžeme zatvárať oči pred rizikom plíživého návratu tých historických okamihov, na ktoré nemôžeme byť hrdí. Za jednu z foriem týchto nechcených návratov považujeme verejné zhromaždenie politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, ktoré sa má uskutočniť dňa 17.10.2019 na Mierovom námestí v Trenčíne.


Ako strážcovia kolektívnej pamäte Trenčaniek a Trenčanov nemôžme ignorovať historické paralely, ktoré nás napadnú pri prezeraní záberov z verejných zhromaždení Hlinkovej slovenskej ľudovej strany na dnešnom Mierovom (bývalom Hlinkovom) námestí v Trenčíne z prelomu 30. a 40. rokov 20. storočia. Situácia, masovo deklarovaná straníckymi príslušníkmi, sympatizantnmi alebo len obyčajnými prospechármi vyústila niekedy až v príliš ochotnom uplatňovaní Židovského kódexu, ktorý mal za následok deportáciu asi desatiny obyvateľov Trenčína.


Uvedomujeme si, že história a jej vnímanie nie sú čiernobiele a že realita bola oveľa plastickejšia, než sa dnes prezentuje. Napriek tomu si myslíme, že masové zhromaždenie strany, vedúci predstavitelia a členovia ktorej sa opakovane s nostalgiou vracajú do prvej polovice 40. rokov, by malo byť v slušnej spoločnosti prežitkom.


Rešpektujeme rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne, ktorý verejné zhromaždenie ĽSNS s odkazom na Ústavou Slovenskej republiky garantované právo na zhromažďovanie povolil. Veríme, že zvolávatelia a organizátori zhromaždenia budú našu Ústavu rešpektovať rovnako a priebeh zhromaždenia bude v súlade s ňou i so zákonom o zhromažďovacom práve. Ako uvádzame vyššie, sme rýdzo apolitická organizácia, avšak vzhľadom na situáciu budeme radšej riskovať prejavy nesúhlasu z časti politického spektra, ako by sme mali mlčať so sklonenou hlavou pri pohľade na defilé občanov, ktorých hlavnou emóciou je nenávisť.