Vyhodnotenie krajského kola Dejepisnej olympiady na Trenčianskom hrade

Vyhodnotenie krajského kola Dejepisnej olympiady na Trenčianskom hrade

Dňa 27.3.2017 sa konalo vyhodnotenie krajského kola Dejepisnej olympiády za účasti zástupcov Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Zástupca riaditeľa múzea JuDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD. privítal vyučujúcich a súťažiacich žiakov základných škôl z celého Trenčianskeho kraja. Všetci zúčastnení nasledovne absolvovali krátku prehliadku objektu kasárne Trenčianskeho hradu a dozvedeli sa aj niečo málo z histórie hradu.