Vyhodnotenie súťaže Matúšov štetec!

Vyhodnotenie súťaže Matúšov štetec!

Vážení súťažiaci,

sme nadšení, koľko škôl a žiakov sa rozhodlo zapojiť do výtvarnej súťaže Matúšov štetec. Najradšej by sme odmenili všetkých zúčastnených, nakoľko všetky práce boli krásne a zaujímavé. Žiaľ, z každej kategórie sme mohli vybrať len 4 najlepšie práce.

Zvládli sme však aj túto neľahkú úlohu a vybrali sme 20 najlepších prác, pričom každá kategória má nositeľa 1. miesta, a teda hlavnej ceny. 

Do súťaže sa zapojilo celkovo 374 žiakov zo 40-tich škôl z celého Slovenska. Najviac sa zapojilo žiakov v I. kategórii (1. stupeň ZŠ) v počte 158 žiakov, nasledovali žiaci v II. kategórii (ZŠ 2. stupeň) v počte 130 žiakov, v III. kategórii (ZUŠ žiaci do 12 rokov) v počte 58 žiakov, v IV. kategórii (ZUŠ žiaci 13 a viac rokov) v počte 11 žiakov a v V. kategórii (SŠ) v počte 17 žiakov. 

  

Výhercami výtvarnej súťaže Matúšov štetec sa stali:

I. Kategória       

- Vanesa Gažová,  ZŠ Jána Lipského s MŠ, Trenčianske Stankovce -  1. MIESTO

- Oliver Žember, ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku, Dolná Súča

- Barbora Hodasová , ZŠ Gorazdova, Púchov

- Hana Nezbedová , ZŠ Nováky

 

II. Kategória

- Alexandra Gužíková, ZŠ a MŠ H. Gavloviča, Pruské – 1. MIESTO

- Viktória Vetrová, ZŠ a MŠ H. Gavloviča, Pruské

- Martina Klátiková, ZŠ Handlová

- Sofia Červeňanová, ZŠ s MŠ J. Smreka, Melčice - Lieskové

 

III. Kategória

- Lenka Miklovičová, ZUŠ, Hlohovec – 1. MIESTO

- Helena Hanáková, ZUŠ, Hlohovec

- Ella Košťanová, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

- Filip Rogers, Súkromná ZUŠ, Trenčín

 

IV. Kategória

- Tadeáš Šrámek, ZUŠ, Hlohovec – 1. MIESTO

- Nellie Sulová, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

- Sára Kolláriková, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

- Martin Jánošík, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

 

V. Kategória

- Lara Viktória Megová, ŠUP, Trenčín – 1. MIESTO

- Lívia Nováková, ŠUP, Trenčín

- Sofia Obertová, SOŠD, Topoľčany

- Viktória Kašpriková, SSOŠ, Bukovecká, Košice

Pre výhercov 1. miesta čaká odmena vo forme voľnej vstupenky pre dve osoby na Trenčiansky hrad, jubilejná minca s podobizňou Matúša Čáka, odznak, záložka, textilná taška s Matúšom Čákom a diplom.

Zvyšní úspešní súťažiaci sa môžu tešiť na odznak a diplom.

Nakoľko sú všetky práce veľmi pekné, rozhodli sme sa vystaviť všetkých 374 prác na Trenčianskom hrade.

O termíne otvorenia výstavy Vás budeme informovať na našom webe.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom gratulujeme!