Výmena drevených šindľov na objektoch Trenčianskeho hradu

Výmena drevených šindľov na objektoch Trenčianskeho hradu

Trenčianske múzeum v Trenčíne ako správca Trenčianskeho hradu sa v rámci svojej činnosti stará o takmer 70 pamiatkových objektov hradu, ktoré priebežne rekonštruuje, obnovuje a konzervuje.

V prvom októbrovom týždni sa v rámci rekonštrukcie hradu uskutočnili 2 stavebné akcie a to výmena strešnej krytiny na veternej veži (celkovo 73m² krytiny ) a výmena strešnej krytiny na vyhliadkovej vežičke pri Jeremiášovej bašte (celkovo 51m² krytiny).  

Pôvodné smrekové šindle z 80.rokov 20. storočia, ktoré boli použité pri obnove hradu,  boli nahradené novými šindľami z červeného smreku. Ich životnosť je pri správnom ošetrovaní a impregnovaní minimálne 50 rokov.

Šindle, ktoré boli pri rekonštrukcii použité, sú vyrábané tradičným spôsobom, teda presne tak, ako kedysi, keď sa hrad staval. Tesárski majstri ich počas uplynulej zimy ručne štiepali, následne sa takto pripravené šindle počas jarných až jesenných mesiacov ukladajú na strechy. Strechy historických objektov na Trenčianskom hrade tak boli zrekonštruované v zmysle tradičných postupov a tiež v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne. Dedičstvo predkov tak zachovávame aj pre ďalšie generácie.

Celková investícia na rekonštrukciu striech na oboch objektoch bola vo výške 50 000 € . Táto investícia bola plne hradená z finančných prostriedkov Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Fotogaléria

5 fotografií