Výmena strešnej krytiny na rodnom dome Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci

Výmena strešnej krytiny na rodnom dome Ľudovíta Štúra  a Alexandra Dubčeka v Uhrovci

        Život v Trenčianskom múzeu neutícha ani počas pandémie. V utorok 6. apríla 2021 sa začala výmena šindľovej krytiny za novú na rodnom dome Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci. K rekonštrukcii strechy pristúpilo múzeum z dôvodu narušeného technického stavu strechy a zatekania do podkrovných priestorov objektu expozície, ktorá sa v rodnom dome dvoch významných osobností Slovenského národa nachádza.

        Vykonaná bude kompletná výmena strechy o výmere 480 m2. Po výmene bude zachovaný súčasný tvar, sklon a rozmery strechy, podľa existujúcej konštrukcie krovu tak, aby sa zachovali prvky ľudovej architektúry. Doba zhotovovania diela nesmie podľa zmluvy so zhotoviteľom presiahnuť 50 po sebe idúcich kalendárnych dní. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou z rozpočtu Ministerstva kultúry sumou vo výške 10 000 eur. Cena za dielo v celom rozsahu predstavuje sumu 41 328 eur vrátane DPH.

        Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1965. Pôvodne bol uhrovskou školou a učiteľským bytom. Dom bolo potrebné postupne reštaurovať. Začiatkom 70. rokov bol objekt kompletne renovovaný. Stavebné úpravy zachovali autentickosť kultúrnej pamiatky, a zároveň umožnili rozšírenie expozičných priestorov. V súčasnosti slúži objekt ako múzeum.

        V novembri tohto roku si pripomíname 100. výročie narodenia A. Dubčeka. V súvislosti s týmto výročím Trenčianske múzeum v Trenčíne spolu s obcou Uhrovec pripravuje sprievodné podujatia, na ktorých si pripomenieme pamiatku tejto významnej osobnosti.

Fotogaléria

5 fotografií