Vyšiel Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2019

Vyšiel Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2019

Po úspešnom druhom ročníku, venovanom 80. narodeninám nášho bývalého spolupracovníka a dlhoročného riaditeľa PhDr. Milana Šišmiša st., uzrel svetlo sveta aj tretí ročník zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Redakčná rada pod vedením Petra Martiniska ho venovala stému výročiu narodenia významného trenčianskeho rodáka Vojtecha Zamarovského. 

Štruktúra zborníka je podobná ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Štúdie tvoria príspevky našich spolupracovníkov Alice Krištofovej o 140. výročí knižnice Trenčianskeho múzea alebo Martina Vincurského o kňazovi Lukášovi z Nového Mesta nad Váhom. Z externých spolupracovníkov prispel zaujímavou štúdiou o testamentoch trenčianskych mešťanov zo 16. až 19. storočia riaditeľ Štátneho archívu v Trenčíne, Peter Brindza.

Tradične obsiahle sú materiálové štúdie, medzi ktorými vyniká príspevok Jána Vavruša o záverečnej správe súdu v Kragujevaci. Po nich nasleduje diskusia, obsiahle miscellaneá, správy a recenzie.

Zborník, ako sa už stalo zvykom, zakončila výročná správa riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne za rok 2018. Celkovo má publikácia 241 s.

Cena: 6 € s DPH

Zborník je možné zakúpiť si na vrátnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne v Župnom dome.
Adresa: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Obsah zborníka si môžete stiahnuť nižžšie.

Zbornik 2019