Výstava Artúr Lieskovský maliar Trenčína

Výstava Artúr Lieskovský maliar Trenčína

Maliar Artúr Lieskovský bol rodákom z blízkej Dubnice nad Váhom a už ako mladý prispel k poznaniu považskej krajiny svojimi obrazmi. Takmer všetku svoju tvorbu venoval maľovaniu krás Považia s dôrazom na mesto Trenčín a romantické ruiny hradu. Na jeho obrazoch môžeme vidieť dnes už neexistujúce budovy, ako napríklad Brixovu tehelňu, alebo zaniknuté časti hradu. Pozoruhodné je, že Artúr Lieskovský bol maliarom samoukom, bez akéhokoľvek umeleckého školenia. Napriek tomu je jeho tvorba častokrát porovnávaná, či dokonca lepšie hodnotená ako diela jeho súčasníka Antona Muskalaia, profesora kreslenia na trenčianskom gymnázium.

Výstava trenčianskeho maliara Artúra Lieskovského a jeho autorských diel bude prebiehať od 5. decembra 2017 do 28. februára 2018 v priestoroch kasárne na Trenčianskom hrade. Vernisáž podujatia sa usktoční 5. decembra 2017 o 16:00. Ste srdečne vítaní.

Kurátor výstavy: Mgr. Veronika Ďurejová
Realizácia: Akad.mal. Dana Krajčová