Výstava k 500. výročiu začatia reformácie v Uhorsku aj s účasťou Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Výstava k 500. výročiu začatia reformácie v Uhorsku aj s účasťou Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Maďarské národné múzeum organizuje pri príležitosti 500. výročia začatia reformácie veľkolepú výstavu. Trenčianske múzeum v Trenčíne na nej bude participovať a to zapožičaním dvoch obrazov  - Augustana Confessio a Kalvaria - ktoré sa nachádzajú v jeho zbierkovom fonde.

Reformačné hnutie sa v 16. storočí rýchlo šírilo aj do uhorských krajín. V Dolnom Uhorsku a Sedmohradsku sa presadil najmä kalvinizmus, v Hornom Uhorsku prevažoval luteránsky reformačný smer a augsburské vyznanie viery. V 17. storočí už nová viera jednoznačne v Uhorsku dominovala. Tak sa stalo aj v Trenčíne. Posilnenie priniesla najmä vlna pobielohorských exulantov z Čiech a Moravy v prvej tretine 17. storočia. Prvý trenčiansky a liptovský dedičný župan z rodu Ilešháziovcov, Štefan I. bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov protestantizmu v Uhorsku.

Obe zapožičané diela ikonografiou zobrazujú základné vyznanie evanjelickej viery augsburského vyznania. Najmä Augusta Confessio predstavuje akýsi manifest viery a ilustráciu základných vieroučných článkov.

Dielo Kalvária predstavuje jednu z najzákladnejších protestantských dogmatických téz, že spasenie človeka je možné iba prostredníctvom božej milosti, ktorú možno dosiahnuť len vierou. Téza viaže obe diela do jednotného celku, zdôrazneného aj maliarskym podaním.

Obrazy budú súčasťou výstavy organizovanej Maďarským národným múzeom v Budapešti. Výstava sa koná pri príležitosti 500. výročia začatia reformácie a pre verejnosť bude otvorená od 26. apríla do 5. novembra 2017.