Výstava Svet, ako ho vidíme my čoskoro otvorená

Výstava Svet, ako ho vidíme my čoskoro otvorená

Dňa 9. 8. 2018 o 16:00 hod sa vo výstavných priestoroch Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom uskutoční vernisáž k výstave Svet, ako ho vidíme my.

Putovná výstava zložená z prác rôznych autorov približuje výtvarnú tvorbu ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím z celého Slovenska. Cieľom projektu je priblížiť vnímanie sveta ľudí s telesným postihnutím a ich postoja k životu. Ani ťažké telesné postihnutie nie je pre týchto ľudí prekážkou k sebavyjadreniu prostredníctvom výtvarnej tvorby. Organizátorom projektu je Slovenský zväz telesne postihnutých, pričom  výstavu už mohli vidieť návštevníci rôznych miest Slovenska. V Novom Meste nad Váhom sa výstava počas 10. jubilejného ročníka putovania po Slovensku predstaví po prvýkrát. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, program Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva 2018.

Záštitu nad výstavou prevzal Jozef Trstenský, primátor Nového Mesta nad Váhom. Výstavu môžete vidieť do 31. augusta 2018.

Srdečne všetkých pozývame.

Mgr. Andrea Lazarčíková, vedúca oddelenia Podjavorinské múzeum