ZAČALA SA 2.ETAPA REKONŠTRUKCIE PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE NA HRAD

ZAČALA SA 2.ETAPA REKONŠTRUKCIE PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE NA HRAD

Dňa 6.2.2023 sa začali stavebné práce na Matúšovej ulici, počas ktorých prebieha 2.etapa rekonštrukcie vodovodnej prípojky, na ktorú bude nadväzovať obnova prístupovej komunikácie  medzi prvou a druhou hradnou bránou.

V minulom roku sa uskutočnila 1.etapa, ktorá bola úspešne ukončená koncom októbra 2022.

Aktuálne prebiehajúce stavebné práce budú pozostávať z odstránenia povrchu starej prístupovej komunikácie, výkopových prác a výmeny starého vodovodného potrubia, ktorému skončila doba životnosti, a je preto nevyhnutná jeho výmena. Po dokončení spomínaných prác bude vytvorený nový povrch komunikácie.

Rekonštrukcia vo výške 180.000 € je financovaná zo zdrojov Trenčianskeho múzea v Trenčíne a potrvá do konca mája 2023.

Z tohto dôvodu je Trenčiansky hrad cez pracovný týždeň zatvorený a je ho možné navštíviť len počas víkendov.