Zapojte sa do súťaže s Hurbanom a vyhrajte výlet do Národnej rady Slovenskej republiky

Zapojte sa do súťaže s Hurbanom a vyhrajte výlet do Národnej rady Slovenskej republiky

Mať kreatívneho ducha sa oplatí! Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa rozhodol pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana vyhlásiť súťaž, v rámci ktorej možno vyhrať okrem vecných cien aj niekoľko zážitkových. Súťaž s názvom „Takto poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja“ odštartuje na začiatku apríla 2017 a je určená pre všetkých žiakov a študentov základných, umeleckých a stredných škôl. Keďže niekomu väčšmi vyhovuje tvoriť v kolektíve než individuálne, zapojiť sa môžu nielen jednotlivci, ale tiež skupiny či triedy.

Žiaci, ale aj široká verejnosť, sú postavení pred kreatívnu úlohu – ukázať, ako poznajú prvého predsedu Slovenskej národnej rady Jozefa Miloslava Hurbana. Vítané sú kresby, maľby, básne, úvahy, príbehy, fotografie, a tiež ďalšie tvorivé spracovania spomenutej témy. Byť kreatívny sa v tomto prípade naozaj oplatí, súťažiaci môžu totiž okrem vecných cien pre seba vyhrať aj zážitkové ceny pre svoju triedu. Ak sa do súťaže zapoja deti navštevujúce voľnočasové zariadenie (centrum voľného času, školský klub detí, školský internát), príp. sú členmi nejakých združení, skupinové výhry si užijú so svojimi kamarátmi z týchto kolektívov. 

Súťaž má žiakov a študentov nielen vyzvať k tvorivosti, ale tiež im ponúknuť možnosť spoznať miesta v Trenčianskom kraji, ktoré súvisia aj so životom Jozefa Miloslava Hurbana. Pre výhercov je preto pripravených okrem vecných cien aj niekoľko zážitkových. Autori tých najoriginálnejších prác s tematikou Jozefa Miloslava Hurbana budú mať možnosť navštíviť s kolektívom svojich kamarátov miesta, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, akými sú Trenčiansky hrad, Hvezdáreň v Partizánskom či kúria Ambrovec v Beckove. Azda najväčším lákadlom je možnosť získať výlet do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorou ich bude sprevádzať predseda TSK Jaroslav Baška.

Zapojiť sa svojou kreatívnou prácou je možné od začiatku apríla do konca mája a to zaslaním príspevku priamo do sídla TSK, mailom alebo prostredníctvom správy na Facebooku.

Presné znenie pravidiel súťaže a spôsob, akým sa jej možno zúčastniť, nájdete na facebookovej stránke TSK www.facebook.com/trencianskazupa a tiež na webe www.tsk.sk

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Janka Danková, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, janka.dankova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 904, mobil: +421/ 901/ 918 108

Súťaž J.M.Hurban TSK

Fotogaléria

11 fotografií