ZMENA MIESTA!!! Kolokvium k nežnej revolúcii 1989

ZMENA MIESTA!!!  Kolokvium k nežnej revolúcii 1989

Milí návštevníci,


pre veľký záujem verejnosti sa Kolokvium k Nežnej revolúcii 1989, ktoré sa koná v piatok 15.11.2019 o 10:00 hod., presúva z priestorov Trenčianskeho múzea na Trenčiansky hrad, prízemie kasárne. Čas zostáva nezmenený. Tešíme sa na Vás.