Zmiznuté zbierky vrátili do múzea

Zmiznuté zbierky vrátili do múzea

Odborní pracovníci Trenčianskeho múzea začiatkom tohto roku na základe mimoriadnej inventarizácie etnografickej časti zbierkového fondu zistili, že chýbajú vzácne formy na modrotlač. Vedenie múzea v tejto súvislosti podalo podnet na políciu a po siedmich mesiacoch vyšetrovania dvadsaťjeden foriem vrátili späť do múzejného depozitára.
„Počas prezerania fotografií z výstavy modrotlače v Dubnickom múzeu som si všimol, že formy použité na workshope majú označenie podobné tomu, aké používa naše múzeum,“ hovorí Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Bezprostredne po tomto zistení nasledovala mimoriadna revízia zbierkového fondu, ktorá odhalila, že chýba dvadsaťšesť modrotlačových foriem. Podľa Martina Mala, etnografa Trenčianskeho múzea ide o vzácny súbor modrotlačových foriem z dielne J. Fojtíka z Bánoviec nad Bebravovu. „Pochádzajú z druhej polovice 19. storočia a múzeum ich získalo do svojich zbierok na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia,“ ozrejmuje ich pôvod Martin Malo. Modrotlačové formy sú veľmi vzácne najmä preto, že každá z nich je originálom. Tie z Trenčianskeho múzea mali rôzne tvary a veľkosti a znázorňovali rôzne geometrické a ornamentálne motívy.
Vedenie múzea na základe výsledkov mimoriadnej inventarizácie zbierkového fondu podalo koncom februára tohto roku trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za krádež. Vyšetrovatelia Odboru kriminálnej polície OR PZ z Trenčína vo štvrtok 5. októbra vrátili odcudzené predmety, riaditeľovi Trenčianskeho múzea v Trenčíne. „Vyjadrujem úprimné poďakovanie príslušníkom polície za záchranu a vrátenie zbierkových predmetov späť do múzea,“ povedal Peter Martinisko bezprostredne po prevzatí zmiznutých foriem.
Od nástupu nového vedenia do Trenčianskeho múzea v júni 2014, prebieha hĺbková inventarizácia zbierkového fondu. „Ide o veľmi náročný a zdĺhavý proces, keďže inventarizácia zbierok nebola vykonávaná niekoľko rokov,“ vysvetľuje momentálnu situáciu Peter Martinisko, súčasný riaditeľ múzea. Aktuálne pracuje niekoľko inventarizačných komisií zložených z odborných pracovníkov múzea, ktorí identifikujú, spisujú a porovnávajú zbierkové predmety s dokumentáciou. Pracovníci múzea ukončili už inventarizáciu zbierkového fondu výtvarného umenia a rovnako aj revíziu knižničného fondu, tá bola podľa riaditeľa prvá komplexná od roku 1952. „Do konca roka ukončíme inventarizáciu zbierok z fondu numizmatiky, čo predstavuje viac ako tridsaťtisíc predmetov,“ zakončil Peter Martinisko. Mnohé zo zbierok už prešli inventarizáciou i odborným ošetrením a postupne ich čaká uloženie v centrálnom depozitári v Novom Meste nad Váhom.

 

Fotogaléria

8 fotografií