Zverejnenie výsledku na nájom majetku formou priameho nájmu