170. výročie návštevy rakúskeho cisára a uhorského kráľa Františka Jozefa I. v Trenčíne

12. august 1852 bol pre Trenčín veľký deň. Po prvý (a ako sa ukázalo, aj posledný) krát naše mesto navštívil mladý - v tom čase ani nie 22-ročný - rakúsky cisár a uhorský kráľ František Jozef I. Cieľom jeho cesty bolo spoznanie Uhorska a Sedmohradska – krajín, nad ktorými prevzal vládu v dynamickom roku 1848 a ktorým vládol až do svojej smrti v roku 1916.

František Jozef I. vládol 68 rokov, čo je o 5 rokov viac, než vládla Britskému impériu kráľovná Viktória.

František Jozef I.

František Jozef I. 1851

                                                                                                                                  

Počas návštevy Trenčína ho prijala mestská vrchnosť, ktorá na jeho počesť pripravila mimoriadnu hostinu. Potom, čo si prezrel mestské či župné objekty (vrátane sídla župy a nemocnice) a kostol piaristov, kde sa vrúcne pomodlil, František Jozef I. v meste strávil aj noc.  Na pamiatku na pobyt mu trenčiansky farár Ľudovít Stárek podaroval svoju čerstvo vytlačenú knihu Der Wegweiser in der Trentschiner Burg-Ruine und Umrisse der Geschichte der kön. Freistadt und Burg Trentschin. Samozrejme, niekoľko výtlačkov knihy sa aj dnes nachádza v našej múzejnej knižnici.

kniha Ľ. Stárka Der Wegweiser in der Trentschiner Burg-Ruine und Umrisse der Geschichte der kön

výtlačok knihy Ľudovíta Stárka

                                                                                                                                  

A čo písali Trenčania o jeho pobyte v Trenčíne? Autentickú výpoveď máme od trenčianskeho historika a váženého mešťana Jozefa Kamina. V jeho rukopisnom diele O príbehoch zámku, stolice Trenčianskej a slobodného kráľovského mesta Trenčína sa nachádza stať, venovaná návšteve Jeho cisárskej jasnosti v Trenčíne, ktorú vám ponúkame v doslovnom prepise. Príjmite naše pozvanie do roku 1852:

 

Roku 1852 dna 12. Augusta prišla Jeho Jasnost Franc Josef do Trenčina. Jeho Prichod bol richli a slavni. Richli bol neb prišel za 8 Hodin ze Svateho Martina do Trenčina. A slavni neb bol od Tiszic Ludu pod Strelanim z Mažarov, Zvonenim, a Volanim prijati a pozdraveni. Za hornu Branu pod Zamkovu Skalu bola jedna pekna z Brečtanom ozdobena Brana, tu ho občakaval Mesčanosta s Prednejšimi Mesta, a privital ho menom Mesta. Jako sa tento podakuval, vjezel sa do Mesta, a zestupil do Domu pod Nr. 14. Sotvi že zeišel, prijal hned Deputacie prihovorice sa skoro ku každemu. Potom nasleduval skvostni Obed, kteri trval skoro až do Večera. Večer bolo osvjetene cele Mesto, obidve mestke Brani z Vežu, okrem tohto bola pri dolnej Brane jedna visoka pekna, k tomuto Cilu pristavena Triupmf Brana s Transparentami. Aj Zamek, ta starobilost Mesta bol skrz mnohe podpalene Sahi Dreva osvjeteni. Toto trvalo až do Rana. Na druhi Den čas Rano zhromaždili sa zase Trenčanski Obyvateli, a s tu istu Slavnostu sprovadzali ho až ku Mostu.

rukopis Jozefa Kamina

  rukopis Jozefa Kamina