ALEXANDER DUBČEK - 99. výročie narodenia

ALEXANDER DUBČEK  - 99. výročie narodenia

Dnes 27.11.2020 si pripomíname 99. výročie narodenia významného slovenského politika a jedného z hlavných predstaviteľov pražskej jari Alexandra Dubčeka.

Alexander Dubček sa narodil 27. novembra v Uhrovci v miestnej škole v tom istom dome ako Ľudovít Štúr. Vyučil sa za strojného zámočníka a pracovnú kariéru začínal ako robotník. V roku 1939 vstúpil do Komunistickej strany Československa, politickú kariéru zahájil v roku 1949, keď ho zvolili za tajomníka, neskôr vedúceho tajomníka OV KSS v Trenčíne. Počas druhej svetovej vojny sa zapojil aj do Slovenského národného povstania.

Začiatkom päťdesiatych rokov študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 1953 pôsobil ako vedúci tajomník KV KSS v Banskej Bystrici a následne sa stal kandidátom ÚV KSS. V rokoch 1955-1958 študoval na Vysokej škole straníckej pri ÚV KSSZ v Moskve. Prvým tajomníkom ÚV KSČ bol Dubček od 5. januára 1968 do 17. apríla 1969. Počas tohto obdobia bol významným predstaviteľom tzv. Pražskej jari, kde presadzoval socializmus s ľudskou tvárou. Po neúspešnom pokuse o reformy sa stal na krátke obdobie veľvyslancom ČSSR v Turecku. Po návrate pracoval najprv ako technicko-hospodársky pracovník, neskôr ako mechanizátor a od 1. decembra 1970 do roku 1985 bol pracovníkom Západoslovenských štátnych lesov v Bratislave. Počas novembra 1989 sa Dubček zapojil do revolučných udalostí a svojou autoritou sa pripojil k zmenám v spoločnosti. Zomrel 7. novembra 1992 po následkoch z tragickej autonehody v Prahe.

Alexander Dubček sa vďaka svojim politickým aktivitám ale i charakteru zaradil medzi najväčšie osobnosti slovenského národa, ktorého meno rezonovalo aj vo svete.

Autor: Mgr. Jaroslav Michálik

                                                             ALEXANDER DUBČEK