Antoine Joseph DEZALLIER d´ARGENVILLE (1.7.1680 – 29.11.1765)

Antoine Joseph DEZALLIER d´ARGENVILLE (1.7.1680 – 29.11.1765)

Historický fond našej muzeálnej knižnice ukrýva pozoruhodnú dvojzväzkovú knihu z odboru konchológie, venovanú ulitníkom, mušliam a slimákom, ktorá je považovaná za jednu z najkrajších kníh svojej doby. Kniha je preložená z francúzštiny do nemčiny (ide o 1. nemecké vydanie) a vyšla v roku 1772 vo Viedni. Autorom je francúzsky učenec a historik prírodných vied Antoine Joseph Dezallier d´Argenville (1680 – 1765), ktorého 340. výročie narodenia si pripomíname 1. júla. Ako sa uvádza na titulnom liste, autor pôsobil ako komorný radca a člen Kráľovskej vedeckej spoločnosti v Londýne a vo francúzskom Montpellieri.

V prvom zväzku svojej práce sa venuje mušliam, morským a suchozemským ulitníkom a v druhom zväzku zameral svoju pozornosť na nerasty, minerály a skamenené odtlačky pradávnych rastlín a živočíchov. Kniha obsahuje aj kapitolu o najznámejších prírodovedných kabinetoch Európy, ktoré autor navštívil počas svojich ciest po Európe. Súčasťou knihy sú početné a mimoriadne cenné medirytinové ilustrácie mušlí a ulitníkov a takisto úvodný alegorický medirytinový frontispice od nemeckého medirytca z Norimbergu Johanna Sebastiána Leitnera (1715 – 1795). Kniha je mimoriadne cenená bibliofilmi práve vďaka kvalitným medirytinovým ilustráciám.

Toto dvojzväzkové dielo vo  francúzskom vydaní vlastnil aj Rudolf I. Pálfy, ktorý si ním obohatil svoju cennú knižnicu na hrade Červený Kameň. Za knihu zaplatil 35 zlatých, čo predstavovalo cenu dvoch jazdeckých koní a troch koní určených na poľovačky.

Kniha pochádzala pravdepodobne z knižnice šľachtickej rodiny Šipekiovcov z Klobušického kaštieľa, o čom svedčí rukopisný vlastnícky záznam Sipeky Béla könyvéből a nad ním otlačok päťcípej korunky.

Autor textu: Alica Krištofová