Baroková óda Theresiade ako hold panovníčke Márii Terézii

Baroková óda Theresiade ako hold panovníčke Márii Terézii (1717-1780)

V historickom fonde knižnice Trenčianskeho múzea sa nachádza rozsiahla výpravná báseň, venovaná panovníčke Márii Terézii, ktorá je považovaná za jeden z vrcholov rakúskej barokovej knižnej produkcie a jedno z prvých diel osvieteneckej literatúry v Rakúsku.

 Mária Terézia patrila medzi najpoprednejších štátnikov habsburskej panovníckej dynastie a najschopnejších panovníkov 18. storočia. Stála preto v popredí veľkého záujmu spisovateľov a literátov, ktorí vo svojich dielach vyzdvihovali panovníčkine charakterové vlastnosti, predpoklady na vládnutie a mimoriadny štátnický talent. Vyslúžila si obdiv nielen za politickú a reformnú činnosť, ale aj za úlohu manželky a matky, ktorú vynikajúco zvládala pri svojich panovníckych povinnostiach.

Dvojdielna kniha oslavných básní THERESIADE – EIN EHREN=GEDICHT bola vytlačená v roku 1746 vo Viedni v univerzitnej kníhtlačiarni Johanna Jacoba Jahna ( okolo 1701-1766 ), ktorý pochádzal zo známej viedenskej tlačiarenskej a nakladateľskej rodiny Jahnovcov. Knihu zostavil spisovateľ Franz Christoph Scheyb, krajský sekretár pre Dolné Rakúsko a člen učenej spoločnosti v talianskej Cortone, ako sa uvádza na titulnom liste. F. Ch. Scheyb študoval na jezuitskom gymnáziu vo Viedni a po ukončení štúdia nastúpil ako sekretár a vychovávateľ detí k diplomatovi a cisárskemu vyslancovi Alojzovi Raimundovi, grófovi z Harrachu, ktorý v rokoch 1728-1733 pôsobil ako neapolský a sicílsky miestodržiteľ. Od roku 1739 pracoval Scheyb vo funkcii štátneho sekretára pre Dolné Rakúsko. Bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov osvietenstva v Rakúsku, mal kontakty s mnohými vzdelancami a filozofmi, napríklad s Voltairom alebo Jean –Jacquesom Rousseauom.

Úvod knihy zdobí medirytinový frontispice s alegorickým portrétom panovníčky Márie Terézie, ktorý vyryli dvaja rakúski medirytci Salomon Kleiner a Martin Tyroff podľa predlohy Johanna Justina Preisslera. Títo traja umelci boli zručnými majstrami vo svojich odboroch.  M. Tyroff ( 1705-1758 ), rodák  z Norimbergu, pochádzal z významnej rodiny medirytcov a nakladateľov. Ako rytec sa špecializoval na heraldické  a topografické námety a v tejto oblasti dosiahol najväčšie úspechy. Salomon Kleiner ( 1703-1761 ) bol rodákom z Augsburgu, úspešným medirytcom a maliarom architektúry, ktorý od roku 1720 pôsobil vo Viedni. S úspechom zachytával barokovú architektúru kostolov, palácov, záhrad  a jeho práce, ktoré sú dnes vysoko cenené, sú jedinečným dokladom barokovej architektúry v Rakúsku. Tretí umelec Johann Justin Preissler  (1698-1771 ) bol nemeckým maliarom a riaditeľom Norimberskej maliarskej akadémie, ktorú založil jeho otec, tiež maliar Johann Daniel Preissler.

Kniha je napísaná v nemeckých alexandrínoch ( rýmovaný jambický verš ), skladá sa z dvoch častí a 12 samostatných kapitol, pričom každá strana textu je v ornamentálnom ráme. Súčasťou knihy sú aj majstrovsky vypracované medirytinové alegorické vinety, vlysy alebo bohato zdobené iniciálky na začiatku jednotlivých kapitol. Kniha je považovaná za oslavu veľkej panovníčky, v jednotlivých kapitolách autor opisuje jej  život, skutky, diplomatické a politické rozhodnutia na pozadí dôležitých historických udalostí.

V našej knižnici sa nachádza ešte niekoľko diel venovaných panovníčke  Márii Terézii a jedna pohrebná kázeň nad úmrtím Márie Terézie, prednesená hlavným kanonikom olomouckej metropolitnej kapituly v metropolitnej Katedrále svätého Václava 18. decembra 1780.

Autorka článku: Alica Krištofová, Knižnihovníčka Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Ilustračné obrázky medirytín

Mária Terézia, 1717 - 1780

Franz Christoph von Scheyb, 1704 - 1777