Čo sa písalo v novinách v predvianočnom čase v roku 1923

Milí Trenčania, viete čím žil Trenčín v predvianočnom čase v roku 1923? O akých udalostiach sa hovorilo a čo trápilo a tešilo jeho obyvateľov?

 

Poďme sa spolu preniesť v čase a zalistovať si v novinách Trenčan, ktoré vydával mestský farár Andrej Marsina a ktoré sa stali významným trenčianskym týždenníkom, vychádzajúcim každú sobotu. Išlo o katolícke periodikum, ktorého prvé číslo vyšlo 22. decembra 1923 a druhé číslo 29.decembra 2023. Noviny vychádzali nepretržite 22 rokov, tlačili sa u firmy Leopolda Gansela v Trenčíne, neskôr tlač prevzal Vojtech Čelko a v roku 1945 zanikli.

Trenčan prinášal svojim čitateľom aktuálne správy z domova a zo zahraničia, pravidelnou rubrikou bola Besednica, Chýrnik, Spolkové zvesti, Dereš, uverejňovali sa licitačné oznamy, odkazy redakcie – často úsmevné, niekedy ironické. Týždenník sa venoval aj literatúre, v ktorej hlavnou osobnosťou bol rektor Jozef Branecký, súpis jeho prác bol uverejnený v Trenčane 9.4. a 16.4. 1932 pri príležitosti jeho 50. narodenín. Súčasťou každého čísla boli reklamy a posledné vianočné číslo vždy prinášalo aj vianočné priania trenčianskych firiem a obchodníkov, určené svojim zákazníkom, hosťom a priaznivcom.

  

A aké informácie priniesli predvianočné noviny 22. 12. a 29. 12. 1923?

                článok v týždeníku Trenčan z 22.12.1923

             

                      článok v týždeníku Trenčan z 29.12.1923

 

Advent v Trenčíne. V Trenčíne je 8060 katolíkov, 960 evanjelikov, 49 československých sektárov, 1764 Židov, 216 „bez konfesie“ a iných. Katolícka cirkev však v advente zakazuje vydržiavať alebo brať účasť na tanečných zábavách.  Avšak teraz každú nedeľu a sviatok aj cez advent usporadúvajú sa tanečné zábavy. Ba ešte aj vo dvoroch školských budov! Hostince im totižto už nestačia. Divný pokrok, zvláštna kultúra ! (22.12.1923)

V každom druhom dome v Trenčíne je výčap liehových nápojov.

Podaktorá ulica je len sto krokov dlhá a je v nej päť hostincov a či už krčiem. Krčma komunistov je na desať krokov od kostola sv. Anny, čo je podľa zákona vôbec neprípustné. Ak to takto ďalej pôjde, naše mesto sa utopí v mori alkoholu. (22.12.1923)

 

Reštaurovanie chrámu na Skalke. Na Skalke už stojí vo svojej nádhere reštaurovaný chrám sv. Blahosláva ( Beňadika ). Dohotovená je už aj útulňa pre pútnikov a byt kostolníkov. Vnútrajšok kostola je v staroslovenskom slohu obnovený. Táto krásna, nádherná svätyňa národa slovenského  už teraz je chlúbou a okrasou nášho malebného Považia. (22.12.1923)

 

Nová poštová budova v Trenčíne. V 1924. roku má sa vystaviť nová  budova pre poštový a telegrafný úrad. Náklad má sa vyšplhať na jeden milión korún. (22.12.1923)

Koncert Spolku slovenských umelcov. Obecenstvo umeleckú hudbu milujúce malo 16. decembra zriedkavú príležitosť tešiť sa umeleckému výkonu takých umelcov, akí zriedka navštívia naše malé mesto. Známe Trio Bratislavské: Kafenda-Náhlovský a Svoboda zavítalo k nám z príležitosti zahájenia výstavy slovenských umelcov. Traja umelci, vo svojom odbore každý dokonalý, majstrovskú spoluhru produkovali. Škoda, že u nás jazz-band a podobné hlúposti viacej lákajú obecenstvo ako to najvyššie umelectvo a škoda, že umelec takej kvality ako F. kafenda nemal k dispozícii lepší klavír.

Missis Maud. Teraz, nedávno celé húfy ľudí navštevovali jednu ženskú, ktorá si dala ľúbozvučné meno Missis Maud a ubytovala sa v „Tatre“. Táto ženská docielila to, že mnohí sa dali zlákať a ku nej spiechali. Pravda, nie zadarmo ich púšťala k sebe, poplatok bol 15 korún. Potárala dve na tri o minulosti a budúcnosti svojich návštevníkov a vec bola vybavená. Ku tomuto predmetu sa ešte vrátime a na takéto machle si posvietime. (22.12.1923)

Štatistika narodených a zomrelých v Trenčíne: v pominulom roku 1923 sa narodilo v Trenčíne 294 detí, zomrelo 314 ľudí, sobášených bolo 88 párov. (29.12.1923)

Vianoce mestského ženského spolku. Tento spolok 50 rokov účinkuje blahodarne v Trenčíne. Ako vždy, tak i tento rok mnohým chudobným pozotieral slzy na Vianoce. 6 chudobným rozdal súkno na celý oblek a 24 udelil peňažitú podporu. Krome toho do správy tohože spolku patriaci chudobinec dostal od Katolíckej jednoty žien z Trenčína a od Orla 30 milodarov. Predsedníctvo mestského ženského spolku vyslovuje najúprimnejšiu vďaku aj pánovi správcovi továrne Tiberghienovej. (29. 12 .1923)

 

Divadelné predstavenie Orla v Trenčíne vždy býva veľkolepou manifestáciou. Pri večernom predstavení bola dvorana „Tatry“ do posledného miesta preplnená. Vojenská hudba, ktorá v prestávkach účinkovala, predniesla prvotriedne skladby. Zaslúži si všetky pochvaly.

Na večernom predstavení bolo badať únavu, čo nie je div, veď hra trvala tri hodiny v jednom kuse a hralo sa dvakrát v ten deň. Ku ďalšej činnosti trenčianskeho Orla privolávame úprimný: Zdar Boh!

(29.12.1923)

Vianočný večierok katolíckeho konviktu v Trenčíne. Dňa 22. a 23. decembra v sále starého gymnázia, bohatým programom prekvapil tunajší katolícky konvikt naše obecenstvo. Ľubozvučná slovenčina sa ozývala na javišti, všetci herci a herečky výborne hrali a ich smelý výstup a pekná hra dobré svedectvo dali dp. Jozefovi Braneckému, rektorovi konviktu. Program bol opravdu bohatý a výborne prednesený.

(29.12.1923)

 

V ďalších ročníkoch novín pribudli športové správy, rubrika „Verejná hovorňa“, za jej obsah však redakcia nezodpovedala, uverejňovali sa oznamy a vyhlášky mesta a okolitých obcí, pozvánky na valné zhromaždenia spolkov, ústavov a podnikov, pribúdalo väčšie množstvo inzerátov a reklám.

Noviny Trenčan stáli otvorene za programom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a v posledných rokoch 1. republiky mali kvôli svojim vyhraneným názorom problémy s cenzúrou. V roku 1945 definitívne zanikli, posledné číslo vyšlo 31.3.1945.

autor textu: Alica Krištofová, knižnica Trenčianskeho múzea v Trenčíne

zdroj obrázkov: archív Trenčianskeho múzea v Trenčíne