Juraj Tranovský

JURAJ TRANOVSKÝ (27.3.1592 – 29.5.1637)

Súčasťou historického fondu našej muzeálnej knižnice je aj 12 vydaní monumentálneho diela Cithara sanctorum od náboženského spisovateľa, evanjelického farára a prekladateľa Juraja Tranovského, ktorého 383. výročie úmrtia si pripomíname 29. mája.

Tranovský, (Tranosci, Tranoscius, Třanowský) prezývaný aj ako „slovanský Luther“, svoj aktívny život postavil do služby trom národom: Poliakom Slovákom a Čechom. Správna rodinná atmosféra a určitý stupeň zámožnosti umožnili Jurajovi Tranovskému dosiahnuť kvalitné vzdelanie. Študoval v Poľsku, Nemecku, pôsobil v Čechách, na Morave a na Slovensku, v rokoch 1629-31 ho nachádzame ako dvorného kazateľa Gašpara Ilešháziho na Oravskom hrade.

Bol tvorcom latinskej a českej svetskej a najmä náboženskej literatúry a jeho vrcholným literárnym činom bolo zostavenie a vydanie prvého evanjelického kancionála CITHARA SANCTORUM v roku 1636. Do spevníka zaradil okolo 90 vlastných piesní, 8 preložil z latinčiny a okolo 60 z nemčiny, približne 40 piesní malo slovenský a viac ako 200 piesní český pôvod. Juraj Tranovský vytvoril to, čo evanjelickému ľudu dlho chýbalo. Vytvoril text, ktorému po stáročia vzdávali úctu celé generácie teológov, básnikov, dejateľov, ale aj obyčajných ľudí  a zároveň dielo, ktoré sa stalo základom duchovnej kultúry mnohých Slovákov.

O tom, že dielo malo veľký úspech, svedčia počty dotlače a opakované vydania. Cithara bola na Slovensku a v zahraničí od svojho prvého vydania v levočskej tlačiarni Vavrinca Brewera (r. 1636) vydaná minimálne 200-krát. Pôvodné vydanie Cithary na našom území nájdeme v knižnici Tranoscia v Liptovskom Mikuláši a v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Sliezsky exulant Juraj Tranovský žil svoj život krátko a neľahko, zomrel ako 45 ročný v Liptovskom Mikuláši, kde je aj pochovaný.

Tranovského evanjelický kancionál Cithara sanctorum je dielo, ktoré je súčasťou kultúrneho dedičstva Slovákov.

Autor textu: Alica Krištofová