Trencsén, szab. kir. város és vára vázlatos leirása / Načrtnutý opis slobodného kráľovského mesta Trenčína

Milí priaznivci Trenčianskeho múzea a našej knižnice,

viete, aký bol Trenčín v roku 1893? Koľko tu stálo domov, k akým vierovyznaniam sa hlásili obyvatelia Trenčína a akými remeslami sa zaoberali?  A aký historický nápis už v Trenčíne nenájdete? To všetko sa môžete dozvedieť z malej nenápadnej knižky, ktorá stručne opisuje históriu nášho mesta, jej pamiatky a predovšetkým našu dominantu Trenčiansky hrad. Knižka s názvom Trencsén, szab. kir. város és vára vázlatos leirása ( vo voľnom preklade Načrtnutý opis slobodného kráľovského mesta Trenčína ) bola vydaná v roku 1893 u Leopolda Gansela v Trenčíne a jej zostavovateľom bol rodák z Horoviec, profesor  na vtedajšom trenčianskom hlavnom gymnáziu, Dr. Karol Krasňanský (1855 – 1910).

   

Trencsén, szab. kir. város és vára vázlatos leirása / Načrtnutý opis slobodného kráľovského mesta Trenčína

Trencsén, szab. kir. város és vára vázlatos leirása 

Načrtnutý opis slobodného kráľovského mesta Trenčína

   

Od roku 1884 pôsobil ako člen Prírodovedného spolku župy Trenčianskej, bol zároveň aj členom zastupiteľstva slobodného mesta Trenčín a členom municipálneho výboru Trenčianskej župy. Pri zostavovaní knižky čerpal Karol  Krasňanský z diela Wegweiser in der Trencsiner Burg-Ruine und Umrisse der Geschichte der königliche Freistadt und Burg Trencsin z roku 1852, ktorého autorom je  Ľudovít Stárek (1803 – 1863 ) a ktorá je tiež súčasťou našej knižnice.

A čo všetko sa môžeme dozvedieť?

Napríklad, že v roku 1893 stálo v Trenčíne 420 domov, počet obyvateľov podľa posledného sčítania v roku 1890 predstavoval 5102 duší, z toho 3388 obyvateľov sa hlásilo k rímsko-katolíckej cirkvi,  485 k evanjelickej cirkvi, 1198 sa hlásilo k židovskému vierovyznaniu, 25 obyvateľov sa hlásilo k reformovanej cirkvi a 6 bolo grékokatolíkov.

   

Trencsén "Varrom" / Trencsin "Burgruine"

   

Zaujímavé údaje nám poskytuje aj prehľad remeselníkov, ktorí v meste vykonávali svoju činnosť vrátane uvedenia ich počtu. V roku 1893 pracovalo v Trenčíne napríklad 39 stolárov, 35 pekárov, 11 tesárov, 11 holičov, 9 kožušníkov, 7 cukrárov, 6 mlynárov, 5 sklenárov, 5 hodinárov, mali sme 4 záhradníkov, 4 architektov, 3 fotografov, 2 zlatníkov, 2 kníhkupcov a 1 rukavičkára, tkáča, garbiara a drotára. Trenčín mal aj 8 umeleckých mediarov, 5 kominárov, 5 knihárov, 4 pôrodné asistentky, 2 kamenárov, 2 výrobcov mydla a 1 výrobcu povrazov. Našli by sme ale aj tehliarov, kolárov, kachliarov, remenárov, práčky či uhliarov.

    

 Trencsén "Fotér" / Trencsin "hauptplatz"

   

V knihe sa nachádzajú aj zmienky o historických nápisoch v Trenčíne, ktoré v tej dobe ešte existovali. Zaujímavosťou je zmienka o dnes už neexistujúcom nápise, týkajúcom sa  povodne v roku 1662, ktorá zaplavila takmer celý Trenčín a v meste a okolí spôsobila obrovské škody. Na pamiatku tejto ničivej povodne, pri ktorej sa akoby zázrakom zachránili dvaja pltníci, bol do hradnej skaly blízko dnešného hotela Elizabeth vytesaný pamätný kríž s nápisom Exundationis 7. Augusti 1662. Renovata memoria 1886. Ako uvádza autor knižky, nápis bol prístupný aj z areálu záhrady bývalého hostinca „Červená hviezda“.

 

Uvedená kniha je súčasťou fondu regionálnej literatúry našej knižnice a je prístupná bádateľom na prezenčné štúdium.

 

Text: Alica Krištofová, Knižnica Trenčianskeho múzea v Trenčíne.