Vedeli ste, že ...? Identifikácia a rozlíšenie pravých a falošných mincí

Vedeli ste, že .....?

Medzi dôležité úlohy pred konzervovaním mincí patrí identifikácia a rozlíšenie pravých a falošných kusov. Táto úloha sa zakladá na interdisciplinárnej spolupráci medzi konzervátorom, numizmatikom a chemikom. Pri zlom určení môžeme mincu poškodiť (obr. Na pravej minci môžeme vidieť poškodenie po čistení chemickou látkou).

Poznáme viacero dôvodov prečo sa falzá v minulosti vyrábali. V určitých obdobiach, niektoré mincovne (Liptovská Mara – obdobie Keltov) takto riešili nedostatok zlata alebo striebra. Nemôžme však vylúčiť, že išlo o zámerné falšovanie so snahou oklamať prijímateľa. Charakteristickým obdobím falšovania mincí je obdobie stredoveku a novoveku. Známe sú nálezy z Fiľakovského či Pustého hradu. Z písomných prameňov vyplýva, že túto činnosť vykonávali buď majstri, ktorí boli znalí remesla, alebo hochštapleri, podvodníci vyššieho štýlu. Vypovedajú o tom exempláre, ktoré majú jadro z obecného kovu - prevažne z medi - a sú pozlátené, postriebrené či pocínované. Cín napodobňuje striebro, ale jeho povlak sa dá poškodiť roztokom kyseliny citrónovej. Najbežnejšie využívali amalgamačné alebo žiarové techniky pokovania. Falzá vytvorené amalgamačnou technológiou môžu obsahovať na svojom povrchu niekoľko percent ortuti. Najznámejším príkladom je dobový groš Václava II.

K identifikácií mincového falza nám veľakrát nestačí vizuálne posúdenie ikonografického prevedenia, ktoré by malo byť viditeľne menej presné. V praxi sa ale bežne stáva, že ikonografické prevedenie je dokonalé. Pri posudzovaní, či exemplár je falzom, nám napomôže viditeľné poškodenie pokovania. V súvislosti s tým nesmieme zabudnúť spomenúť, že vrstva prostredníctvom koróznych produktov môže odpadávať, a preto mincu zakonzervujeme ešte pred samotných výskumom. Na druhej strane si musíme byť vedomí, že odpadajúcu tenkú vrstvu striebra je možné pozorovať aj na minciach oficiálnej produkcie pri výrobe tzv. technológie balenia. Preto je potrebné vykonať dôkladný výskum pomocou strojov ako optický mikroskop, EDS, a XPS. 

 

Autor článku: Mgr. Viktória Dundová

 

Použitá literatúra

RICHTERA L. – ZMRZLÝ M. : 2013. Identifikace způsobů pokovení mincovních falz a možnosti jejich citlivého ošetření. In Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách. Technické muzeum v Brňe 2013, metodické centrum konzervace.  

 

SOJÁK M.: 2013. Falšovanie mincí v stredoveku a novoveku v oblasti východného Slovenska. In Baníctvo a mincovníctvo v dejinách Slovenska. Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica.

 

Fotografie: z knihy Ochrana mincí a medailí muzejních sbírkách