Vedeli ste, že ... ? Súčasťou historického fondu muzeálnej knižnice je aj vzácny exemplár 300-ročnej kuchárskej knihy

Vedeli ste, že ... ?

Súčasťou historického fondu našej muzeálnej knižnice je aj vzácny exemplár 300-ročnej kuchárskej knihy s názvom Vollständiges Nürnbergisches Kochbuch – Der aus dem Parnasso ehmals entlauffen vortrefflichen Köchin, welche bey denen Göttinen Ceres, Diana und Pomona viel Jahre gedienet ..., v ktorej sú po prvý krát zverejnené dovtedy tajné recepty na prípravu jedál. Vo voľnom preklade ide o „ Znamenitú kuchárku, ktorá dlhé roky slúžila u bohýň Ceres, Diany a Pomony a utekajúcu z Parnasu s doteraz tajnými receptami, ktoré vytrhla závisti a vrtochom a ku všeobecnému úžitku každého sprístupnila tieto spanilé pokrmy očiam všetkých“.

Kniha bola vydaná v roku 1691 v norimberskej dielni Wolfganga Mórica Endtnera ( 1653-1723 ), príslušníka známej kníhtlačiarskej  rodiny, v ktorej sa toto remeslo dedilo z generácie na generáciu až do 19. storočia. Autorstvo knihy sa pripisuje druhej manželke vydavateľa Susanne Marie Endtner ( predtým von Sandrart, 1658 – 1716 ), ktorá recepty zozbierala, časť z nich odkúpila s vysokými finančnými nákladmi a jej manžel ich v konečnej verzii usporiadal a vydal. Pochádzala zo známej umeleckej rodiny, jej otec Jacob von Sandrart ( 1630-1708 ) bol rytec a vynikajúci portrétista. Ona sama sa venovala sa grafike a rytectvu a pre rodinnú firmu vytvorila množstvo medirytín a ilustrácií.

Hneď v úvode knihy sa nachádza ilustračná medirytina, ktorej autorom bol norimberský medirytec a portrétista Cornelius Nicolaus Schurtz. Táto medirytina nám predstavuje potraviny ako dar bohov, v strede môžeme vidieť postavu rímskej bohyne Ceres ( bohyňa obilia a úrody ), bohyňu lovu, ochrankyňu lesov a divej zveri Dianu, Pomonu ako bohyňu ovocia, ovocinárstva a ovocných stromov , Neptúna, rímskeho boha mora a riek  a nakoniec postavu starogréckeho a starorímskeho boha vína a vinohradníctva Bakchusa. Táto kniha bola určená domácim gazdinkám a je v nej zahrnutých a systematicky usporiadaných 1710 receptov. Obsahuje napríklad 117 receptov na polievky, 209 rybích receptov, 54 receptov na prípravu paštét a 65 receptov na prívarky, okrem toho tu nájdeme recepty a postupy na prípravu šalátov, vaječných jedál, hydiny, diviny, huspeniny, plneného a duseného ovocia, koláčov, a pre nás pravdepodobne rarita – recepty na prípravu spevavého vtáctva ako napríklad škovránka. V knihe nájdeme podrobný súpis slávnostných jedál pre menej aj viac zámožné rodiny, prehľad toho, čo ponúka trh počas jednotlivých mesiacov v roku a špeciálne registre jedál pre chorých a rekonvalescentov a register pôstných jedál. Zaujímavou je informácia, ako si gazdinky v prípade potreby zafarbovali jedlá – šafran používali, keď potrebovali dodať jedlu žltú farbu, bazou dosiahli čiernu, petržlenom zelenú a fialkou modrú farbu. V tom čase ešte nebolo známe zaváranie ovocia a zeleniny ako ho poznáme dnes, gazdinky si pomáhali sušením a nakladaním do cukru alebo medu.

V prípade nášho exempláru kuchárskej knihy sa jedná o prvé originálne vydanie, ďalšie vydania nasledovali v roku 1702 a 1712. Kniha pochádza z rodovej knižnice zemianskej rodiny Zamarovských zo Zamaroviec a je signovaná rukopisným vlastníckym záznamom Štefana Zamaróczyho ( 1819 – 1892 ). V roku 2002 bola Ministerstvom kultúry SR vyhlásená za historický knižničný dokument.

Autor: Alica Krištofová

Úvodná medirytina, zobrazujúca potraviny ako pokrm bohov

Ukážka titulného listu knihy, rok 1691

Susanne Maria Endtner (rod. von Sandrart, 1658-1716 ), ktorá recepty zozbierala a odkúpila